Toetsing en Online Proctoring

De verwachting is, dat in 2021-2022 de toetsing voor het grootste deel op locatie kan plaatsvinden.

Ga voor meer informatie over toetsen afnemen via toetssoftware en toetsen op afstand naar Digitaal toetsen met Remindo.

Tips van Onderwijsadvies & Training:

Online proctoring

Protocol Online proctoring Universiteit Utrecht (pdf)

In het protocol vind je de volgende informatie:

  • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
  • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
  • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring.
  • Netiquette.
  • Voorschriften student voorafgaand aan de toets.
  • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets.

Op de studentensite staat informatie over online proctoring voor de studenten.