Toetsing en Online Proctoring

Tentamens en toetsing kunnen weer op locatie plaatsvinden. Zie intranet voor meer informatie: Toetsing op UU- of externe locatie in coronatijd

Ga voor meer informatie over toetsen afnemen via toetssoftware naar Digitaal toetsen met Remindo.

Tips van Onderwijsadvies & Training:

Online proctoring

Protocol Online proctoring (pdf)

In het protocol vind je de volgende informatie:

  • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
  • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
  • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring.
  • Netiquette.
  • Voorschriften student voorafgaand aan de toets.
  • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets.