Hybride onderwijs

Met hybride onderwijs bedoelen we bij de Universiteit Utrecht: onderwijs waaraan tegelijkertijd studenten op locatie (op de campus) én op afstand (online) deelnemen.

De uitgangspunten voor hybride onderwijs aan de UU zijn:

  • De docent streeft ernaar om kwalitatief gelijk onderwijs te geven voor studenten op afstand en voor studenten op locatie, en om beide groepen studenten in gelijke mate te betrekken.
  • Voor interactie tussen de studenten onderling en met de docent is het belangrijk dat de docent, de studenten op locatie en de studenten op afstand elkaar goed kunnen zien en horen. Dit draagt bij aan onderlinge community-vorming in het onderwijs.

Tips voor hybride onderwijs

Werkgroepruimte met hybride functie

Meerdere werkgroepruimten zijn ingericht om hybride onderwijs in te kunnen geven. Meer informatie daarover vind je op intranet. Voor het geven van onderwijs in deze ruimten is een handleiding ontwikkeld waarin de praktische en didactische stappen worden toegelicht.

Standaard werkgroepruimte

In de standaard werkgroepruimten zijn een extra webcam en een microfoon geïnstalleerd. Hierover vind je informatie op de volgende pagina’s:

Future Learning Spaces

In het project Future Learning Spaces worden, samen met docenten en studenten, innovatieve ruimtes ontwikkeld waarin actief, student gecentreerd, leren centraal staat. Vier ruimtes hebben het predicaat Future Learning Space gekregen:

•    (Hybrid) Active Learning Classroom  
•    Virtual Classroom  
•    Teaching&Learning Lab, grote ruimte
•    Teaching&Learning Lab, kleine ruimte

Al deze ruimtes zijn geschikt om hybride onderwijs in te geven.