Bronnen Universiteitsbibliotheek

Toegang tot digitale bronnen

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen digitale wetenschappelijke bronnen online raadplegen. Op de pagina Online toegang via Library Access lees je hoe je toegang krijgt tot deze bronnen, ook vanuit huis.

Toegang tot fysieke collectie

Wanneer je een fysieke publicatie nodig hebt, neem dan contact op met ons op via bibliotheek@uu.nl. De universiteitsbibliotheek doet haar best het werk vervolgens zo spoedig mogelijk toe te sturen, digitaal of per post. Lees meer over huidige dienstverlening van de bibliotheek.