De 8e OnderbouwWiskundeDag is op woensdag 6 februari 2019! De netwerkbijeenkomst waarin de opgave wordt doorgenomen is op donderdag 31 januari 2019 vanaf 16:00 uur.
De inschrijving is geopend.
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.

 

Wat is de OnderbouwWiskundeDag?

De OWD is een activiteit van het Freudenthal Instituut en een onderdeel van Wiskunde voor Teams. De opdracht van de OWD heeft een herkenbare, niet-wiskundige context en kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Zo kunnen leerlingen laten zien dat ze hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen in situaties uit het dagelijks leven of beroep. Probleemoplossend denken staat centraal in de opdracht. De OWD is, wat betreft de vaardigheden waarop een beroep gedaan wordt dus vergelijkbaar met de Wiskunde A-lympiade en de Wiskunde B-dag voor de bovenbouw. Met deze belangrijke verschillen:

  • Wiskundewedstrijd voor teams van 3 of 4 leerlingen uit leerjaar 3 van havo/vwo
  • Eerste of tweede woensdag in februari (ca. 9:00-14:00 u)
  • Elke school kan een (1) werkstuk inzenden voor deelname aan de wedstrijd
  • Inschrijfkosten zijn € 70,- per school, U-Talent partnerscholen kunnen kosteloos deelnemen
  • Bij Meedoen is meer te lezen over het reglement en de inschrijving.

Lees meer over de achterliggende overwegingen 'Waarom een OnderbouwWiskundeDag?': Artikel Wiskrant bij opdracht 2012

Voorbeelden van opdrachten zijn:

  • Het beveiligen van een museum waarbij camera’s strategisch geplaatst worden en er zo effectief mogelijk gebruikt wordt gemaakt van de gegeven ruimte.
  • Het ontwerpen van een optimaal lesrooster voor een school voor voortgezet onderwijs op basis van grafieken en vuistregels rond leerrendement.
  • Het schrijven van een advies aan een veterfabrikant die een marktaandeel wil verwerven in de 'vetermarkt', over wat voor veters (welke lengte) de fabrikant op de markt moet brengen en waarom. Daartoe worden eerst eigen veterschoenen verkend, en wordt er vooronderzoek gedaan naar benodigde lengtes bij verschillende rijgmethodes.

Wedstrijd

Docenten kunnen het beste werkstuk van de school inzenden voor een wedstrijd. De jury stelt vast welke werkstukken het beste zijn. In april/mei wordt de uitslag bekend gemaakt aan de docent van het winnende team, waarna in samenspraak met de docent een datum geprikt wordt waarop de prijs op school uitgereikt wordt. Voor juryrapporten en verslagen van de prijsuitreikingen verwijzen we naar het Archief.

VMBO-pilot

Op 6 februari 2019 gaan we een pilot uitvoeren met een VMBO-wiskundedag. Als u interesse hebt in deelname hieraan, stuur dan een mail naar owd@science.uu.nl