NWD 2023

Praktische informatie NWD 2023

De jaarlijkse conferentie is vanwege gezondheidsrisico’s definitief verplaatst van eind januari naar half april. De 29e editie van de NWD zal plaats­vinden op vrijdag 14 april en zaterdag 15 april 2023.

In­schrij­ven
De in­schrij­ving voor de NWD start op 7 december 2022 om 10:00 uur. Houd de website in de gaten, daar wordt de procedure voor inschrijven gepubliceerd.

Gratis deelna­me
Er is een moge­lijk­heid om in aanmer­king te komen voor gratis deelna­me. Als je opmerke­lijk lesmate­riaal heeft ontwik­keld of een bijzon­dere lessen­serie heeft ontwor­pen, dan kan dat de basis zijn voor een eigen work­shop op de NWD. Stuur een voor­stel vóór 31 oktober 2022 naar nwd@uu.nl

Locatie
De NWD vindt plaats in hotel NH Noordwijkerhout conference hotel de Leeuwenhorst, Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout