Terug 26e NWD

Noordwijkerhout, 31 januari en 1 februari 2020

Na de jubileumeditie in Veldhoven waren we dit jaar terug in de oude vertrouwde Leeuwenhorst. De 331 deelnemers die de evaluatie invulden, gaven deze editie overall gemiddeld een 8,2. Daar zijn we ontzettend blij mee!

Bij de aftrap van de conferentie waren alle ogen gericht op de jongleurs van Tall Tales (zie ook de video impressie op de website). Een verrassende opening, die later op de vrijdag werd gevolgd door kleine optredens in de wandelgangen. Sommigen konden er geen genoeg van krijgen; voor anderen was het een randzaak.

Nelly Litvak beet vervolgens het spits af met haar lezing over fascinerende netwerken en hoe belangrijk het is om die met wiskunde te doorgronden. Een fijne openingslezing over een actueel thema, vonden deelnemers. Beginnend met toegankelijke voorbeelden over vrienden en toewerkend naar de abstractere kanten van haar eigen onderzoek.

Over de vrijdagavondlezing van David Eelbode waren de meningen verdeeld. Een deelnemer merkte op ‘either you love it or you hate it’. Humor is natuurlijk smaakafhankelijk, dus gelachen werd er zeker, maar gefronst ook. Deel 1 van zijn verhaal kreeg veel lof (‘op ludieke wijze wiskunde luchtig gebracht’) maar aanbeland bij de Turingmachine dachten velen de draad kwijt te zijn. Deelnemers kregen in de gaten: ‘dit is geen dertien in een dozijn-wiskundeprof’.

Voor de laatste plenaire sessie was het woord aan Stefan Buijsman, wiens jonge leeftijd niet onopgemerkt bleef in de evaluatie. Kunstmatige intelligentie beviel als thema: actueel en maatschappelijk relevant. Al met al zette Stefan op enthousiaste wijze aan tot denken over AI, algoritmes en een toekomst met al dan niet superieure robots, maar ging het wiskundig niet diep genoeg voor iedereen. 

Ook dit jaar waren er tegen de zestig parallelle workshops en lezingen. Op een enkele na kregen ze allemaal (ruime) voldoendes. De waardering voor de inspanning die sprekers leveren om een pakkend en interactief verhaal neer te zetten voerde de boventoon in de evaluaties. Teleurstelling was er voor degenen die vrijwel direct na de opening van de workshopinschrijving al achter het net visten. We zagen het gebeuren: sommige workshops zijn razend populair. Komend jaar gaan we proberen meer herhalingen te verzorgen om dit te voorkomen.

Op de vrijdagavond waaierde iedereen uit over de verschillende activiteiten. Er was keuze uit spelletjes spelen, de band bezoeken, mathsjammen, film kijken, maar als je de evaluatie er op naslaat was de wisquiz ‘the place to be’. Aandachtspunt voor volgend jaar is de bewegwijzering (zeker naar de Mathsjam) en de verkoop van spellen. De oude spellenkraam werd gemist!

Tussen de bedrijven door was er de vossenjacht. Erg leuk dat dit initiatief omarmd werd door zoveel deelnemers. Dat de meiden van de European Girls’ Math Olympiad als toetje plenair toelichting gaven bij opdrachten, zorgde voor ontroering bij sommigen. Dat de drankmuntjes niet ingeleverd mochten worden, zorgde daarentegen voor frustratie. De organisatie heeft het in het vizier. Tot slot vroegen we jullie of je het gevulde conferentietasje zou missen. 84% zei van niet, met de kanttekening dat de app niet voor iedereen een oplossing zou zijn, en het tasje inmiddels collector’s item is. Ruimte voor verandering is er in ieder geval wel. Wat de locatie betreft, blijven we de traditie volgen om de conferentie in Noordwijkerhout te houden.

Alle deelnemers wederom bedankt voor hun enthousiasme tijdens de dagen. Dat maakt het ook voor de organisatie iedere keer weer een feest. En bedankt voor de evaluaties. Alle opmerkingen uit de evaluatieformulieren zijn verwerkt en ingebracht bij de eerste programmacommissievergadering (die al weer achter de rug is).

Tot NWD 27 in 2021!
De organisatie van de NWD