Zij-instroomtraject

Als zij-instromer in beroep sta je direct als docent voor de klas en combineer je (betaald) werk met het Zij-instroom in Beroep-opleidingstraject (ZIB). Je school kan een zij-instroomsubsidie voor je aanvragen.

Eerstegraads lesbevoegdheid

Als zij-instromer in beroep volg je een opleidingstraject voor het behalen van de eerstegraads lesbevoegdheid dat wordt afgesloten met de zogenaamde bekwaamheidsverklaring (certificaat). Het ZIB-traject is geen officiële masteropleiding waarmee je een mastergraad verwerft. Na het behalen van het certificaat mag je als zij-instromer wel de titel doctorandus (drs.) voeren.

Schoolvakken

Het ZIB-traject leidt docenten op in de volgende schoolvakken:
aardrijkskunde | algemene economie  | biologie | Duits | Engels | filosofie | Frans | geschiedenis | godsdienst en levensbeschouwing | informatica | kunstgeschiedenis | maatschappijleer en maatschappijwetenschappen | muziek | natuurkunde | Nederlands | scheikunde | Spaans | wiskunde.

Voorwaarden

Je kunt je als zij-instromer in beroep aanmelden als:

  • je in het bezit bent van een wo-bachelor en master of doctoraal dat aansluit bij het schoolvak waarin je les wilt geven;
  • je een baan hebt in het voortgezet onderwijs in het schoolvak waarvoor je je wilt aanmelden;
  • de school waar je werkzaam bent gebruik wil maken van de zij-instroom in beroep subsidieregeling.

Toelating en aanmelding in drie stappen

1. Aanmelding bij de lerarenopleiding
Je meldt je aan als potentieel zij-instromer bij de opleiding door het invullen van dit formulier. Na ontvangst van dit formulier zal de opleiding jou en jouw school de benodigde informatie over de verdere procedure toesturen.
2. Geschiktheidsonderzoek
Het opleidingstraject start met een geschiktheidsonderzoek. Aan de hand van een portfolio wordt je vakinhoudelijke voorkennis gecontroleerd. Daarnaast wordt een assessment uitgevoerd door middel van een lesbezoek en een interview. In een rapport wordt vervolgens vastgelegd welk traject moet worden afgelegd om aan de einddoelen van de opleiding (de wettelijke bekwaamheidseisen) te voldoen. In overleg met docenten en vakdidactici van de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht wordt vervolgens vastgesteld hoe je opleidingstraject er uit zal komen te zien. Mogelijk kan op basis van zogenaamde EVC’s (Eerder Verworven Competenties) het programma versneld worden afgerond.
3. Registratie bij de Universiteit Utrecht
Zodra je het geschiktheidsonderzoek hebt afgerond en weet wanneer je aan jouw opleidingstraject wil beginnen, mail je naar ZIB.gst@uu.nl. Dan ontvang je verdere informatie over het starten van jouw opleidingstraject en de administratieve procedures.

Deadlines voor aanmelden

Deadline voor aanmelding start opleiding in augustus: 1 april
Deadline voor aanmelding start opleiding in februari: 15 oktober

Subsidie

Er zijn bij DUO verschillende mogelijkheden om zij-instroomsubsidie of andere subsidies aan te vragen. Van de subsidie kunnen de volgende kosten worden betaald:

  • assessmentkosten;
  • opleidingskosten Universiteit Utrecht;
  • begeleidingskosten van de school.

Kosten

De opleidingskosten na aftrek van subsidie zijn als volgt:

  • geschiktheidsonderzoek: € 2.000 (n.b. per 1 juli 2023 wordt dit tarief verhoogd naar € 2.450 en per 1 januari 2024 wordt het landelijke tarief voor zij-instroomassessments € 2.600)
  • eerstegraadsbevoegdheid: € 9.200 (n.b. per 1 januari 2024 wordt dit tarief verhoogd)

Als de zij-instroomsubsidie niet wordt toegekend, terwijl de kandidaat al gestart is met het opleidingstraject, brengt de Universiteit Utrecht het instellingstarief in rekening voor het inmiddels gevolgde onderwijs.

Online vragenuur Zij-instroomtraject - 12 september

Heb jij belangstelling voor het beroep leraar in het voortgezet onderwijs en overweeg je om de overstap naar het onderwijs te maken? Kom dan op dinsdag 12 september 2023 naar het online vragenuur over het Zij-instroom in Beroep-traject!

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ZIB-traject kun je mailen naar ZIB.gst@uu.nl.