Welk traject past bij mij?

Maak hieronder een keuze tot welke doelgroep je behoort en bekijk welke opleidingsmogelijkheden tot leraar er voor jou zijn.

Uitleg lesbevoegdheden

Afhankelijk van de onderwijssector waarin je les wilt geven, heb je een bepaalde lesbevoegdheid nodig. Lees in dit artikel alles over het Nederlandse bevoegdhedenstelsel voor het onderwijs.

Routes naar het leraarschap

In onderstaand schema zie je snel welk traject bij jou past.

Stroomschema

Download het stroomschema

 Heb je vragen naar aanleiding van dit schema? Neem dan contact op met de studieadviseur: studieadviseur.gst@uu.nl