Welk traject past bij mij?

Maak hieronder een keuze tot welke doelgroep je behoort en bekijk welke opleidingsmogelijkheden tot leraar er voor jou zijn.

Uitleg lesbevoegdheden

Afhankelijk van de onderwijssector waarin je les wilt geven, heb je een bepaalde lesbevoegdheid nodig. Lees in dit artikel alles over het Nederlandse bevoegdhedenstelsel voor het onderwijs.

Stroomschema

In onderstaand stroomschema zie je snel welk traject bij jou past. Heb je vragen naar aanleiding van dit schema? Neem dan contact op met de studieadviseur: studieadviseur.gst@uu.nl

Stroomschema

Financiering studie

Kijk op de website van DUO voor informatie over de eventuele studiefinanciering, OV-vergoeding en subsidie voor korte scholingstrajecten in het voortgezet onderwijs.