Routes naar het leraarschap

Wil jij weten welke mogelijkheden er zijn om een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid te behalen? In het stroomschema van de Graduate School of Teaching zie je snel wat er zoal mogelijk is.

Meer informatie? Neem contact op met de studieadviseur: studieadviseur.gst@uu.nl

Stroomschema