De Universiteit Utrecht streeft ernaar haar studenten het allerbeste onderwijs te bieden. Het verzamelen en analyseren van studiegegevens en de inzichten die daaruit voortkomen - ook wel learning analytics (LA) genoemd - zijn een essentieel hulpmiddel geworden bij het vormgeven en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Met LA bedoelen we: "het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data (gegevens) over studenten (leerlingen) en hun leeromgeving, met als doel het leren en de omgeving waarin het plaatsvindt te begrijpen en te optimaliseren." Met andere woorden, LA gaat over het analyseren van studiedata en de daaruit voortvloeiende inzichten gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Bij de Universiteit Utrecht (UU) werken we aan LA in zowel onderwijs als onderzoek. De doelen voor onderwijs en onderzoek worden beschreven op de aparte pagina's. Op de projectenpagina staan de vier gebieden beschreven waarin LA is toegeptas, elk met een paar voorbeelden van concrete projecten. 

Information voor UU-medewerkers

We werken aan een stappenplan en bijbehorende materialen voor het initiëren van een LA-project. Deze zijn beschikbaar op intranet (inloggen vereist).