Laudatio Michiel Cottaar

Laudatio door prof. dr. J.C. Stoof

Rector magnificus Universiteit Utrecht

Titel scriptie: “A Model of Coronal Streamers with Underlying Flux Ropes”

De jury heeft unaniem besloten de Studentenprijs 2009-2010, categorie beste masterscriptie, toe te kennen aan Michiel Cottaar. Michiel is voorgedragen door Ieke Moerdijk, directeur van de Graduate School Natural Sciences vanwege de scriptie “A Model of Coronal Streamers with Underlying Flux Ropes”. De scriptie gaat over de dynamiek van zonneuitbarstingen en magnetische stromingen in de zonneatmosfeer en corona.

In zijn thesis combineert Michiel op verbluffende wijze zijn inzicht in het onderwerp met het schrijven van een heldere, toegankelijke en compacte tekst. Hij presenteert de observaties die hij in Colorado heeft gedaan, geeft een duidelijke interpretatie van de waargenomen verschijnselen en doet suggesties voor vervolgonderzoek. Dat de kwaliteit van zijn onderzoek hoog is blijkt uit het feit dat een paper gebaseerd op zijn bevindingen is geaccepteerd door het Astrophysical Journal, wat uniek is in de wereld van de theoretisch astrofysica.

De aanbevelingsbrieven zijn lovend en spreken over een briljante jonge wetenschapper die niet alleen alle antwoorden op gewone tentamenvragen weet, maar ook raad weet met de bonusvragen. Hij slaagde dan ook “Cum Laude”. Na zijn studie in Utrecht, zijn masteronderzoek in Colorado is hij als AIO begonnen aan het Institute of Astronomy in Zürich. Tussendoor deed hij nog een traineeship aan de Universiteit van Oslo, waar hij weer een ander aspect van het zonneoppervlak bestudeerde. Zowaar een alumnus, die zonnig de wereld inkijkt (en uitkijkt), en waar de UU trots op mag zijn.