Laudatio Jeroen Bouterse

Titel scriptie: “Fallen into nature. Augustine, Melanchton and the relation between original sin and nature-knowledge”

De nog jonge Jeroen Bouterse heeft bijna zijn Utrechtse Research Master “Historical and comparative studies of the sciences and humanities” afgerond. Al eerder rondde hij een researchmaster in Leiden af. Hij heeft zijn Utrechtse studie afgesloten met een zeer originele scriptie over het verband tussen de ideeën van Augustinus en van de Lutheraan Philippus Melanchton over de erfzonde met de opleving van het bestuderen van de natuur die uiteindelijk leidde tot de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw. Jeroen laat zien dat de ideeën van Augustinus niét en de ideeën van Melanchton wél leidden tot intensieve natuurstudie. Voor Augustinus was zonde niet natuurlijk maar een probleem van de onvolkomenheid van de menselijke wil. Melanchton daarentegen beschouwde de zonde niet als een defect van de wil maar inherent aan de menselijke natuur. De mens had bij Melanchton de plicht om de natuur te bestuderen omdat die studie zou kunnen helpen om impulsen te bestrijden die leiden tot zondig gedrag.

Met zijn scriptie heeft Jeroen een basis gelegd voor een nieuwe kijk op het ontstaan van de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw.

In de aanbevelingsbrieven komt Jeroen naar voren als een eigensoortige en briljante student, met een oordeelsvermogen dat bij studenten van zijn leeftijd, maar zelden wordt aangetroffen en met originele en onafhankelijke benaderingen en ideeën. 

De jury heeft met intens genoegen en waardering kennis genomen van de scriptie en van Jeroen Bouterse en kent hem unaniem en met volle overtuiging de universitaire scriptieprijs 2010-2011 toe.