Laudatio Gerhard Bos

Laudatio door prof. dr. J.C. Stoof

Rector magnificus Universiteit Utrecht

Titel scriptie: “Kant’s critical thoughts on freedom from a contemporary perspective, to what extent are these thoughts of practical philosophical significance for us?”

Gerhard Bos, oud-student van de onderzoeksmaster Filosofie, is voorgedragen door onderzoeksdirecteur Marcus Düwell vanwege de scriptie met titel “Kant’s critical thoughts on freedom from a contemporary perspective, to what extent are these thoughts of practical philosophical significance for us?” In zijn scriptie interpreteert Bos het werk van de filosoof Kant zó dat er een vernieuwend beeld is ontstaan van Kant’s filosofisch systeem. 

Gerhard die eerder de scriptieprijs van het departement Wijsbegeerte in de wacht sleepte, is inmiddels begonnen als PhD-student bij het Ethiek Instituut van onze universiteit. Marcus Düwell schrijft dat Gerhard het dwaalspoor in het debat tussen het theoretisch en praktisch redeneren heeft doorbroken. De scriptie gaat over één van de moeilijkste problemen in de praktische filosofie, namelijk de vraag op welke manier determinisme en vrije wil te verenigen zijn zodat er ruimte overblijft voor verantwoordelijkheid. 

De jury vindt dat de scriptie van Gerhard een intellectuele lading heeft. In compacte stijl, ontdaan van franje en op sobere en heldere wijze de gedachten en gedachteontwikkeling presenterend, bouwt Gerhard vanaf de eerste zin met methodische zelfverzekerdheid de behandeling op. Eén van Gerhard’s docenten zegt dat Gerhard niet alleen de boom trefzeker weet te determineren, maar steeds ook het bos in het oog houdt, een bos waarvan hij met zijn interpretatie van Kant’s vrijheidsfilosofie, de contouren en de aard heeft bepaald. De jury vindt dat Gerhard’s scriptie een originele bijdrage aan het lopende debat levert en interessante aanknopingspunten biedt voor verder onderzoek en kent Gerhard Bos met volle overtuiging de studentenprijs 2008-2009, categorie beste masterscriptie, van de Universiteit Utrecht toe. Deze jonge onderzoeker, Gerhard Bos, maakt het verschil en is één van de geboren leiders voor de volgende generaties. Ik wil u vragen om hem een daverend applaus te geven en roep Gerhard Bos naar voren om de prijs in ontvangst te nemen.