Scholarship of Teaching & Learning

Wetenschappelijk onderwijs vraagt ook om een wetenschappelijke benadering van ons eigen onderwijs. Het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht stimuleert docenten om zich te ontwikkelen en hun eigen onderwijs voortdurend te onderzoeken.

Laptop met site onderwijsevaluatie: multisource feedback.
Multisource Feedback is een van de vele programma´s die de universiteit inzet in het kader van Scholarship of Teaching & Learning om met docenten het eigen onderwijs te evalueren.

Scholarship of Teaching & Learning (SoTL) staat voor een cultuurverandering binnen het hoger onderwijs. Docenten worden geënthousiasmeerd om hun eigen onderwijs wetenschappelijk te evalueren en zo kennis over onderwijs in de eigen discipline met elkaar te delen. Hierbij ligt het accent minder op algemene onderwijskundige theorievorming, als wel op toepassing van onderwijskundige kennis en theorieën in het onderwijs op het eigen vakgebied.

Het Centre for Academic Teaching ondersteunt de cultuurverandering door goede voorbeelden uit te lichten en aan mede-docenten beschikbaar te stellen. En door docenten met elkaar in contact te brengen door middel van community ‘s en bijeenkomsten. In diverse programma’s en fondsen van het centrum maakt SoTL deel uit van de opdracht. Daarnaast begeleidt zij beursaanvragen bij het landelijke Comeniusprogramma. De ambitie is om in 2019 een Teaching Scholarship Programma te starten.

CENTRE FOR ACADEMIC TEACHING

Scholarship of Teaching & Learning is een van de pijlers van het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht. Behalve op Scholarship of Teaching & Learning richt dit centrum zich ook op de pijlers onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering.