Werkcolleges

Werkcolleges zullen voor een groot deel nog steeds online plaatsvinden en beperkt op de campus. Hieronder vind je informatie over de verschillende mogelijkheden voor het geven van werkcolleges, passende werkvormen, geschikte tools en beschikbare ondersteuning.

Online werkcolleges

  • Voor werkcolleges waaraan zowel de docent als studenten op afstand deelnemen, kan Microsoft Teams gebruikt worden. Instructie, interactie en groepsopdrachten vinden dan allemaal online plaats in Teams. Daarnaast kunnen in Teams bestanden worden gedeeld en opgeslagen. Bekijk voor meer informatie de handleiding Teams voor onderwijs.
  • Docenten kunnen ook werkcolleges geven vanuit werkgroepzalen op de campus. Studenten sluiten dan allemaal online aan via Teams. Dit kan in speciaal door FSC ingerichte ruimtes voor online dynamisch onderwijs.

Werkcolleges op de campus

  • In sommige gevallen kunnen werkcolleges voor zowel docenten als studenten op de campus plaatsvinden, mits de 1,5 meter in acht wordt genomen. Hierbij kan het zo zijn dat een aantal (internationale) studenten op afstand moet/ wil aansluiten via MS Teams. Meer informatie over deze hybride onderwijssituatie vind je hier.

Werkvormen voor in je werkgroepbijeenkomst

Voor werkcolleges op afstand raden we aan om studenten zelfstandig de stof voor te laten bereiden of een opdracht te laten maken, en een uitwerking hiervan online te laten plaatsen. Tijdens het werkcollege kan hier dieper op ingegaan worden. Uitwerkingen van opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Een korte video-pitch die studenten zelf opnemen, waarin ze hun antwoorden op de opdracht presenteren
  • Het laten inleveren van opdrachten als discussiepost op het discussieforum in MS Teams of in Blackboard

In deze educational database vind je meer werkvormen die je kunt gebruiken in je online, hybride of on-campus werkcollege.

Beschikbare tools

  • MS Teams: voor een online meeting (met meerdere mensen of één-op-één) of om samen aan een opdracht te werken, adviseren we gebruik te maken van Microsoft Teams (Office 365). Iedereen met een UU Solis-ID kan hierbij inloggen.
  • Pitch2Peer: met deze tool kunnen studenten video-pitches maken en delen met elkaar.
  • Mentimeter: een tool waarmee je gemakkelijk quizzes, polls, of presentaties kunt maken, om zo meer interactie toe te voegen aan je werkcollege. De inzet van Mentimeter is toegestaan tot en met 18 oktober 2021. 
  • Voor meer tools kan je de toolwijzer van Educate-it bekijken.

Ondersteuning

Tips van Onderwijsadvies & Training voor het geven van een online werkcollege:

Je cursus omzetten naar een online variant? Lees het stappenplan van O&T of doe mee aan de module (Her)ontwerp je onderwijs in coronatijd