Toetsing en Online Proctoring

Toetsen op afstand

Door de Corona maatregelen kan het zijn dat een toets op locatie omgezet moet worden naar een online toets met alternatieve toetsvormen. Als je andere toetsvormen gaat gebruiken dan in de cursusomschrijving staan, stem dat dan af met de Examencommissie van de opleiding.

Ga voor meer informatie over toetsen afnemen via toetssoftware en toetsen op afstand naar Digitaal toetsen met Remindo.

Tips van Onderwijsadvies & Training:

Online proctoring

Protocol Online proctoring Universiteit Utrecht (pdf)

In het protocol vind je de volgende informatie:

  • Wie is bevoegd de regels vast te stellen?
  • Wanneer wordt online proctoring ingezet?
  • Omschrijving fraude, onregelmatigheden en ongeldigheidsverklaring.
  • Netiquette.
  • Voorschriften student voorafgaand aan de toets.
  • Voorschriften reviewer en examencommissie na de toets.

Op de studentensite staat informatie over online proctoring voor de studenten.