Onderwijskwalificaties

De Universiteit Utrecht heeft als eerste universiteit in Nederland onderwijskwalificaties ingevoerd. De universiteit stelt de basiskwalificatie onderwijs verplicht voor al haar docenten. Inmiddels hebben alle Nederlandse universiteiten dit beleid overgenomen.

Basiskwalificatie onderwijs (bko)

De basiskwalificatie onderwijs is verplicht voor universitair docenten.

Om de basiskwalificatie te behalen moet iemand onderwijs verzorgen, met een tutor zijn of haar ondervindingen bespreken, een onderwijsportfolio maken en deze voorleggen aan een toetsingscommissie. Het onderwijsportfolio bevat informatie en documentatie en geeft een beeld van de onderwijsactiviteiten en -kwaliteiten van de betrokkene. Het portfolio bevat in ieder geval studentenevaluaties van het onderwijs dat verzorgd is.

Elke faculteit heeft het universitaire kader voor de basiskwalificatie onderwijs verder uitgewerkt.

Seniorkwalificatie Onderwijs  (sko)

Om senior docent of senior docent/onderzoeker (universitair hoofddocent) te kunnen worden, is een seniorkwalificatie onderwijs verplicht. In een seniorfunctie geeft iemand naast onderwijs ook leiding aan de uitvoering van het onderwijs.

Om de seniorkwalificatie te behalen moet de docent al in het bezit zijn van de basiskwalificatie onderwijs en hij of zij moet een onderwijs-curriculum vitae inleveren bij een toetsingscommissie. Dit curriculum bevat onder andere een beschrijving van relevante activiteiten en producten, een zelfbeoordeling en studentenevaluaties.

Elke faculteit heeft het universitaire kader voor de seniorkwalificatie onderwijs verder uitgewerkt.