Welkom

Het Ioniserende Stralen Practicum (ISP) biedt leerlingen op scholen voor havo en vwo in Nederland de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen over examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, halveringstijd, absorptie, halveringsdikte, dracht enzovoort. Daartoe beschikt het ISP over een drietal mobiele practica met experimenten die ter plaatse op de scholen worden opgebouwd. Daarnaast is er een practicumzaal in het Minnaertgebouw (practicumzaal 0.04) van de Universiteit Utrecht waar leerlingen van scholen uit de regio Utrecht de experimenten kunnen uitvoeren.

Een kort overzicht van het waarom, wat en hoe van het ISP is beschikbaar in de vorm van een artikel (pdf). Het artikel gaat onder andere in op de redenen voor deze vorm van dienstverlening, het karakter van de experimenten en het lesmateriaal, de genomen veiligheidsmaatregelen en de waardering vanuit het onderwijsveld.

De practicumleiders voeren hun schoolbezoeken met de mobiele practica uit tussen begin oktober en half juni. De practicumzaal in het Minnaertgebouw is geopend vanaf half november tot half april.

Op onze website vind je meer informatie over aanmelden, de experimenten. Ook vind u daar onze contactgegevens.

Ioniserende Stralen Practicum