Welkom

Het Ioniserende Stralen Practicum (ISP) biedt leerlingen op scholen voor HAVO en VWO in Nederland de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen over examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, halveringstijd, absorptie, halveringsdikte, dracht enzovoort. Daartoe beschikt het ISP over een drietal mobiele practica met experimenten die ter plaatse op de scholen worden opgebouwd. Daarnaast is er een practicumzaal in het Minnaertgebouw (in het seizoen 2015-2016 is het practicum tijdelijk in het H.R Kruytgebouw, lokaal W209) van de Universiteit Utrecht waar leerlingen van scholen uit de regio Utrecht de experimenten kunnen uitvoeren. De scholen uit de regio Zeeland kunnen daarvoor op Het Goese Lyceum terecht.

Een kort overzicht van het waarom, wat en hoe van het ISP is beschikbaar in de vorm van een artikel en een film. Het artikel gaat onder andere in op de redenen voor deze vorm van dienstverlening, het karakter van de experimenten en het lesmateriaal, de genomen veiligheidsmaatregelen en de waardering vanuit het onderwijsveld. De film geeft een korte impressie van de uitvoering van het practicum op de scholen.

De practicumleiders voeren hun schoolbezoeken met de mobiele practica uit tussen begin oktober en half juni. De practicumzaal in het H.R Kruytgebouw (lokaal W209) is geopend vanaf half november tot half april.