2015

Thema: Water

De Grote Wetenschapsdag 2015 ging over water. Een alledaags onderwerp vanuit de wetenschap belicht. De kinderen kwamen in aanraking met onderwerpen als capillariteit, cohesie en oppervlaktespanning.

Dagindeling

Introductie (30 minuten)

De kinderen bekijken en bespreken de introductieproef. Ze maken tijdens de introductie kennis met de krachten oppervlaktespanning en capillariteit.

  1.  Witte Bloem
  2.  Water en Geld

Verkenning deel 1: Proefjes circuit (60 minuten)

De leerlingen doen verschillende korte proefjes om verder kennis te maken met de krachten oppervlaktespanning, cohesie en capillariteit bij water.

  1. Water en Kleur
  2. Water en Wol
  3. Water en Touw
  4. Water en Zeep
  5. Water en Peper
  6. Water en een Punaise

Verkenning deel 2: Experimenteren met de materialensets (80 minuten)

De kinderen kunnen in groepjes vrij experimenteren met één van de materialensets. Dit is inspiratie om tot een onderzoeksvraag te komen.

Opzetten onderzoek (45 minuten)

Naar aanleiding van het vrij experimenteren bespreekt de leerkracht met de leerlingen wat ze ontdekt hebben en wat ze daaraan verder zouden kunnen onderzoeken. Door middel van het vragenmachientje worden bruikbare onderzoeksvragen geformuleerd om het onderzoekend leren verder uit te voeren.

Download

Download het volledige lesmateriaal