2014

Thema: Licht

De Grote Wetenschapsdag 2014 had het thema ‘Licht’. Hoe kan het dat je energie kunt halen uit zonnepanelen? En hoe werkt dat licht eigenlijk? De leerlingen onderzochten het licht als optisch verschijnsel (breking, parallelle zonnestralen) en licht als energiebron (werken met kleine zonnecellen, metingen verrichten).

Dagindeling

Introductie  (30 minuten)

Het thema wordt klassikaal besproken en verder uitgelegd aan de hand van een filmpje. De leerlingen krijgen de opdracht om in tweetallen zoveel mogelijk lichtbronnen op te schrijven.

Proefjes circuit (45 minuten)

De kinderen doen proefjes met een kleine groep, gericht op licht om naar te kijken (breking, spiegeling) en licht / energie om te voelen (warmte).

1                 Regenboog 2 (zon nodig)

2                 Kleuren mengen

3                 Weerkaatsend licht

4                 Blauwe lucht

5                 Kleuren zien

6                 Wat ziet een vis?

7                 Licht, potlood, water 1

8               Licht, potlood, water 2

Eigen onderzoek doen (105 minuten)

In dit deel formuleren de leerlingen een eigen onderzoeksvraag en gaan hiermee aan het werk.

Presentaties over het onderzoek (30 minuten)

Leerlingen presenteren hun eigen onderzoek aan de klas.

Download

Download het lesmateriaal (werkboekje)l