Indeling van de dag

8:30- 9:00 Inleiding. Paspoorten bekijken en gesprek over diversiteit in de klas

9:00-10:00 Uitwerken deelonderwerpen

10:00 Pauze

10:30–11:00 Doornemen stand van zaken ‘paspoort van de klas’
Vooruitblik naar ‘paspoort van de wijk’ – een ‘tool’ waarmee nieuwe mensen zich snel thuis kunnen voelen in de wijk.

11:00-12:00 Verder werken

12:00-12:15 Afsluiting en vooruitblik