Active Learning Classroom

De beste zaal om interactieve werkgroepen in te geven.

Active Learning Classroom Bolognalaan

CONCEPT

Een Active Learning Classroom (ALC) is een ruimte waar interactief, studentgericht leren centraal staat en die door de opstelling actief leren stimuleert. Studenten werken in groepen met hun eigen laptop (BYOD) aan zit-sta tafels met per tafel een eigen scherm en whiteboard. Midden in de zaal staat een onderwijsstation waarmee een docent kan selecteren welke informatie zichtbaar is op de verschillende schermen; dat kan het scherm van de docent zijn, van de groep aan de betreffende tafel of het werk van studenten aan een andere tafel. Door de groepstafels, (deelbare) schermen en whiteboards kan eenvoudig samenwerking gefaciliteerd worden, zowel in als ook tussen groepen. Daarnaast zijn klassikale instructie en één op één interactie in de ALC ook goed mogelijk.

In het Teaching & Learning Lab is in de voorgaande jaren veel geëxperimenteerd met een active learning classroom opstelling. Lees meer over één van deze experimenten.                                                                                                                                                                         

HOE WORDT DE RUIMTE GEBRUIKT?

Voor iedereen die graag een praktisch inkijkje wil in het gebruik van een Active Learning Classroom hebben we een aantal karakteristieke kenmerken en tips voor gebruik op een rijtje gezet.

Ruimtegebruik 

In de ALC werkt de docent vanuit het midden van de zaal. Dit zorgt ervoor dat alle studenten binnen enkele passen te bereiken zijn. Wel is het wennen, dat bijvoorbeeld bij het geven van instructie altijd een deel van de studenten tegen de rug van de docent aankijkt. Uit evaluaties blijkt dat studenten dit niet storend vinden. Het is dan wel belangrijk dat de docent zich afwisselend tot alle studentengroepen richt.

Aanwijzingen voor docenten

Hieronder volgen een aantal aanwijzingen die kunnen helpen in voorbereiding op onderwijs in een ALC voor wat betreft het ruimtegebruik:

 • Bespreek voorafgaand aan de sessie het concept van de zaal en noem waarom voor deze zaal is gekozen. Je kunt aangeven dat studenten een betere interactie met de docent en medestudenten rapporteerden in deze zaal. Leg uit wat de voordelen voor de studenten zijn, zoals een betere interactie met de docent en medestudenten en wat er anders gaat dan in een reguliere zaal.
 • Bedenk een vaste route voor het ‘bezoeken’ van de werkgroeptafels om blinde hoeken te voorkomen.
 • Bedenk een vaste manier om bij wisselingen van leeractiviteiten naar instructiemomenten de aandacht te vragen (timer voor groepswerk, vaste frase, projecteer een eigen slide op de groepsschermen) 

Taakgerichtheid

De opstelling van de Active Learning Classroom is erop gericht om interactie tussen studenten te stimuleren. Als docent is het belangrijk om regie te houden op hoe en wanneer deze interactie plaatsvindt. Daarnaast geven docenten aan dat sommige groepen langer geconcentreerd kunnen werken door staan en zitten af te wisselen.

Aanwijzingen voor docenten

De volgende suggesties kunnen helpen om de studenten in de ruimte taakgericht te laten werken.

 • Geef een heldere instructie aan het begin van een interactieve opdracht en geef van tevoren aan hoe lang de opdracht duurt.
 • Gebruik de projectieschermen doordacht. Projecteer bijvoorbeeld de opdracht, zodat studenten deze nog eens kunnen nalezen, of projecteer de voortgang van studentengroepen erop. Studenten hebben in evaluaties aangegeven dat zij het stimulerend vonden om andere groepjes voortgang te zien boeken met de opdracht. Houd er dan wel rekening mee dat dit vooral werkt als antwoorden niet eenvoudigweg van elkaar overgenomen kunnen worden.
 • Bied een duidelijke structuur en maak een verdeling tussen ‘groepswerktijd’ en klassikale interactie
 • Wissel werkvormen af: zitten, staan, lopen, zelfstandige reflectie, groepswerk, werken op de whiteboards, werken op de schermen.

Deze ruimte geeft je nieuwe ideeën voor onderwijsmethoden/-aanpak.

Interactie met de lesstof en de docent

Iedere groepstafel heeft de beschikking over een whiteboard en een scherm. Docenten geven aan dat zij een beter inzicht krijgen in het leerproces en beter kunnen ingrijpen als zij studenten hiervan gebruik laten maken, doordat de docent vanuit het midden van de zaal het leerproces kunnen volgen.

De zaal biedt diverse mogelijkheden voor schermmanagement, bijvoorbeeld om het scherm van een studententafel met de hele groep te delen. Zo kan een docent bijvoorbeeld de resultaten per groep klassikaal bespreken. Maar er zijn ook andere opties.

Aanwijzingen voor docenten

 • Ook al werken studenten samen op hun eigen laptop in een gezamenlijk document en kunnen zij elkaars werk al zien; vraag hen toch om één laptop aan te sluiten op het grote scherm, zodat je als docent ook inzicht hebt op de kwaliteit en voortgang van de opdracht.
 • Om het schermmanagement goed in de vingers te krijgen, is het raadzaam om van te voren een paar keer met de knoppen te oefenen. Het is niet moeilijk, maar wel fijn om een keer gedaan te hebben voor de daadwerkelijke les start.
 • In plaats van de klassikale nabespreking van de opdracht van één groep, zou je ook de op alle schermen de resultaten van naastgelegen groep kunnen projecteren en aan de studenten vragen om feedback te geven op het werk van de buurgroep.  

De zaal biedt een interactieve ruimte waarin de docent meer dan gebruikelijk direct contact heeft met studenten.

Veelgebruikte onderwijsvormen

Het ligt voor de hand dat de ALC veel gebruikt wordt voor (project)onderwijs in groepen. Daarnaast zijn er ook andere onderwijsvormen met succes toegepast:

 • Computerpractica (bring your own device). Er wordt vooral voor deze zaal gekozen, omdat bevindingen van één student eenvoudig aan de hele groep getoond kunnen worden, en omdat alle studenten goed bereikbaar zijn voor de docent.
 • Digitale posterpresentaties. Op de schermen worden de posters getoond, eventueel kunnen deze na een half uur gewisseld worden voor nieuwe posters.
 • Werkcollege, waarbij studenten gestimuleerd wordt om gezamenlijk over problemen na te denken.
 • Game based learning, soms ook waar competitie een expliciete plaats heeft, omdat studentengroepen elkaars voortgang kunnen zien op elkaars schermen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Op de volgende locatie is een Active Learning classroom ingericht: 

 • Bolognalaan 101; zaal 2.049

Geschikt voor: interactief leren, groepswerk, één op één interactie, computerpractica (bring your own device), digitale posterpresentaties, instructie (voor een deel van de les; het is niet zinvol om de zaal te boeken voor een les die volledig berust op instructie)

Reserveren: Neem contact op met teachingsupport@uu.nl voor een introductiegesprek.