Outside Classroom

Concept

Twee grote factoren die het onderwijs belemmeren zijn regelmaat en afleiding door elektronische apparaten. Voor de zoveelste keer in een muffe leerruimte een college volgen inspireert niet, we proberen hiertegen in te gaan door deze ruimtes actievere leervormen te laten ondersteunen. Daarnaast is het tegenwoordig heel makkelijk om afgeleid te raken door de vele mogelijkheden van telefoon of laptop. 

Daarom willen wij een ruimte creëren die van nature niet statisch is, traditionele collegezalen doorbreekt en geen ondersteuning biedt voor elektronische apparatuur. Na brainstormen, met docenten, studenten, en onderwijsondersteuners, over waar we dit zouden kunnen vinden, werd steeds duidelijker dat we 'back to basic' wilden. Dit vonden wij in een leerruimte die al decennia wordt gebruikt: de buitenlucht.

Beoogd Resultaat

Met de hulp van rapid prototyping aan de hand van Lego, zijn wij aan de slag gegaan om verschillende componenten voor de Outside Classroom uit te werken. De focus kwam hier te liggen op het doel van de ruimte, wat bestaat uit ruimte bieden voor ontdekking, creativiteit en verbinding.

Leren zal niet op een vaste plek gebeuren, maar kan bijvoorbeeld op een wandeltocht gebeuren, en kan gevormd worden door de ontdekkingen die studenten onderweg doen. 

Waar staat het project nu?

Buitenhuis tuin

Er is in meerdere fases nagedacht over de implementatie van de Outside Classroom; er is gesproken met het Nationaal Programma Onderwijs, binnen het FLS-team en in een universiteitsbrede Co-Creation Community waar er ruimte is voor inspraak vanuit docenten en studenten. 

Hierna is er gezocht naar een locatie die dit zou kunnen faciliteren, waar terecht is gekomen bij de Botanische Tuinen op het USP. Met deze partij zijn gesprekken geweest over de bereidheid en haalbaarheid van dit plan.

Vervolg

Het concept zich in een afrondende fase en er wordt nu gesleuteld aan het in orde maken van de details van het plan. Hierna moeten alle partijen in gesprek om te zorgen dat het plan goed uitgevoerd zal worden.