Leeromgevingen in het groen

Outdoor Learning Space

Niks is zo stimulerend voor de geest als onderwijs in het groen. Sinds jaar en dag is dit een primaire onderwijslocatie geweest, echter een die de Universiteit Utrecht nog mist. Daarom is Future Learning Spaces bezig met de conceptualisering van een Outdoor Learning Space. Het project moet verder uitgewerkt worden voordat verdere details verstrekt kunnen worden.

Buitenactiviteit Campusplein University College
Kom mee naar buiten! Leeromgevingen in het groen.

Co-Creation Community

De Co-Creation Community Learning Spaces van de Universiteit Utrecht verzorgde, net voor de zomer, een workshop over (leer)activiteiten buiten. Deze Co-Creation Community bestaat uit zo’n 65 docenten, medewerkers en studenten en, in maandelijkse sessies, bespreken zij een specifiek thema over Future Learning Spaces. Zij zoeken, vanuit verschillende perspectieven, naar gezamenlijk gedragen ideeën en oplossingen.

Deze actieve sessie over leeromgevingen in het groen vond plaats onder de bomen op het campusplein van University College Utrecht.

Uitkomsten

In een ‘braindump’ formuleerden deelnemers op post-its eerst zoveel mogelijk redenen voor onderwijs buiten. Vervolgens clusterden zij deze redenen in overkoepelende thema’s:

 • Goed voor gezondheid, zowel fysiek als mentaal (frisse lucht, beweging, activerend, veerkracht)
 • Stimuleert creativiteit, inspireert, geeft nieuwe ideeën
 • Flexibiliteit, afwisseling, weer eens wat anders
 • Integratie van onderwijs in omgeving, contact met omgeving/anderen (mensen aanspreken)
 • Stimuleert conversatie, teambuilding
 • Meer ruimte voor bepaalde werkvormen
 • Leuk, ontspannend
 • Geen hiërarchie tussen docent en studenten (door vaste opstelling van ruimte), informeel
 • Natuur werkt rustgevend
 • Gedwongen analoge werkvormen te gebruiken, zonder AV
 • Inclusief
 • Voorkomt tekort aan onderwijsruimte 

Realisatie

De volgende opdracht was erop gericht om, vanuit al deze positieve redenen, de stap te maken naar daadwerkelijke uitvoering van een leeractiviteit buiten. Hiervoor bedachten deelnemers eerst welke specifieke gelegenheid zij buiten zouden kunnen organiseren komend jaar. In duo’s bespraken ze vervolgens wat daar minimaal voor nodig zou zijn en wat ze daarvoor zelf konden organiseren. De opbrengsten werden centraal met elkaar gedeeld en door feedback nog verder gebracht. Enkele voorbeelden die genoemd werden zijn:

Buitenhuis tuin
Outdoor Learning Botanische Tuinen
 • Wandel counseling in een natuurgebied
 • Geschiedenistocht door de stad over overblijfselen van slavernijverleden
 • Teambuildingsactiviteit
 • Schilderclinic in de Botanische Tuinen
 • Veldwerk gedrag voor opleiding Psychologie
 • Delen van ervaring van workshop voor docenten in de buitenlucht

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de minimale benodigdheden die gevraagd werden voor leeractiviteiten slechts heel beperkt waren. Een overkapping, zodat een geplande bijeenkomst ook bij regen of felle zon door kan gaan, was het enige dat door sommige deelnemers werd aangegeven als een ‘must’. Vanuit Future Learning Spaces wordt deze input gebruikt om te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn.