Hoe ontwikkel je een e-module?

Een e-module is een reeks van interactieve online leeractiviteiten, die studenten zelfstandig en asynchroon kunnen uitvoeren, binnen of buiten de context van een vak of cursus. De leeractiviteiten zijn activerend en afwisselend door interactieve elementen, opdrachten en (zelf)assessment. Een belangrijk voordeel van e-modules is dat ze studenten flexibiliteit bieden, ze kunnen in eigen tempo en waar en wanneer ze dat willen aan de slag. In deze module staat het ontwerpen en ontwikkelen van een e-module centraal vanuit onderwijskundige invalshoek. Er worden handvatten aangereikt om te kunnen starten met het maken van een e-module voor in je eigen onderwijspraktijk. 

NAAR DE ONLINE MODULE