Het oefenen van pleitvaardigheden: met toga in de virtuele rechtszaal

Als student rechten aan de UU krijg je tijdens je studie minimale mogelijkheden om je pleitvaardigheden te oefenen in een echte rechtszaal. En dat terwijl een dergelijke authentieke leercontext een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het leren pleiten, luisteren, reageren, etc. Mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs en een project gefinancieerd door het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs werken de universiteiten Utrecht en Groningen samen om het studenten mogelijk te maken tijdens hun studie in hun toga een virtuele rechtszaal in te stappen om daar hun pleitvaardigheden te oefenen. Niet alleen de realistische ervaring die ze hiermee opdoen is waardevol voor hun pleitvaardigheden, ook de peer feedback die de student krijgt van het publiek, bestaande uit medestudenten (van de eigen en andere universiteiten) en de video die teruggekeken kan worden, daagt bij aan een optimale leerervaring.

Na het aantrekken van de toga en het opzetten van de Oculus Rift S-bril bevindt de student zich in een rechtszaal waar je aan de ene kant de rechters ziet zitten en aan de andere kant het publiek. Nu is de student aan zet en moet hij/zij zijn zaak bepleiten. De vituele rechtszaal is gebaseerd op een video van een rechtszaal in Groningen. Een van de virtuele rechters is vervangen door een docent, die in een andere zaal voor een green screen zit. Een zaal verderop zit het publiek dat op groot scherm de student kan zien en met behulp van een app de student kan voorzien van feedback op de pleitvaardigheden. Deze feedback is gebaseerd op een beoordelings-rubric over pleitvaardigheden en wordt na de sessie anoniem naar de pleitende student gestuurd.

Docent Emanuel van Dongen ziet dat studenten het leuk, spannend en nuttig vinden. Maar interessant is natuurlijk ook of ze zich hierdoor meer competent voelen en meer vertrouwen hebben in hun pleitvaardigheden. Gelukkig wordt er data verzameld die hier op termijn inzicht in zal geven. Hoewel de techniek goed functioneert en de studenten op het eerste gezicht positief zijn, is er volgens Emanuel nog genoeg werk aan de winkel. Vooral op het gebied van het ontwikkelen van een optimale leeromgeving, waarvan deze virtuele rechtszaal onderdeel is. Denk hierbij aan het verbeteren van de kwaliteit van de (peer) feedback en de opdracht die je geeft bij het terugkijken van de video. Hoewel de authentieke beleving op zich erg belangrijk en nuttig is, komt het leerpotentiaal pas echt tot zijn recht wanneer de student ook echt iets doet met de ervaring die hij/zij heeft opgedaan.

Wil je alvast een sneakpreview? Bekijk dan deze korte video.

Emanuel van Dongen: is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Hij verricht onderzoek op het gebied van het civiele aansprakelijkheidsrecht en rechtspleging vanuit een historisch en comparatief perspectief. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law en aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Verder verricht hij onderzoek hoe het oefenen van pleit- en presentatievaardigheden in een virtuele omgeving het leerproces van de student be├»nvloedt.