Cursus Proefdierkunde

Inhoud

Inleiding

Dierproeven zijn in het huidige wetenschappelijk en publieke klimaat niet meer vanzelfsprekend. Dierproeven dienen daarom te worden opgezet en uitgevoerd door experts met kennis van alle aspecten die daarbij horen, inclusief die van methoden waarmee de gevraagde resultaten zonder, of met minder proefdieren kunnen worden verkregen. Volgens de Europese richtlijn 2010/63/EU en de herziene Wet op de dierproeven dienen personen die met proefdieren gaan werken dan ook competent te zijn en een door Onze Minister erkende cursus proefdierkunde gevolgd te hebben.

In alle gevallen dient de aantasting van het welzijn van het proefdier tot het absolute minimum te worden teruggebracht vanuit de gedachte dat alle dieren dezelfde intrinsieke waarde hebben. Dit vraagt niet alleen kennis en deskundigheid, maar ook om een juiste attitude ten opzichte van de proefdieren.

De cursus Proefdierkunde in Utrecht is de langst lopende (sinds 1984) en meest gegeven (gemiddeld 14 keer per jaar) cursus in Europa, opgezet, gegeven en continu aangepast aan de ontwikkelingen binnen wetenschap, ethiek en wetgeving door experts in het proefdierkundig veld, waarbij de attitudevorming van de cursist hoog in het vaandel staat.
 

Doel van de cursus

Het doel van de cursus Proefdierkunde is om onderzoekers die dierproeven gaan opzetten en uitvoeren een zodanige attitude te laten vormen dat in alle omstandigheden de 3Vs (vervanging, vermindering en verfijning) worden meegenomen waarbij het welzijn van het proefdier als uitgangspunt wordt genomen. De cursus behandelt  alle door wet- en regelgeving verplichte aspecten. De Utrechtse cursus Proefdierkunde is daarom dan ook als zodanig erkend door de overheid.

Bedoeld voor degenen die het project en de dierproef opzetten (art. 9 Wod: de onderzoeker)

Om de bevoegdheid te verkrijgen, via de Instantie van Dierenwelzijn, heeft men twee certificaten nodig, die van de basiscursus Proefdierkunde en een certificaat van een soort-specifieke cursus.

Op de website van het 3Rs-Centre ULS is een duidelijke uitleg geplaatst over de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan de verschillende functies m.b.t.  vereiste competenties en onderliggende opleidingen.

Meer informatie op Europees niveau is te vinden via deze link die verwijst naar de ETPLAS-website (Education and Training Platform for Laboratory Animal Science).
 

Vooropleidingseisen cursus Proefdierkunde

Er is een verplichte entreetoets voor wat betreft de onderdelen anatomie/zoölogie en fysiologie (voor meer informatie klik hier).
Deze kennistoets (in de vorm van een multiple-choice test) dient voorafgaande aan de cursus behaald te zijn.

Inschrijvingsformulier entreetoets en data:
Alle data en het inschrijvingsformulier voor de entreetoets kunt u vinden via deze link.

Let op: U dient zich gelijktijdig in te schrijven voor de proefdierkunde cursus: zie Inschrijving Proefdierkunde cursus.
 

Certificaten

De certificaten worden uitgereikt wanneer de cursist het examen voor de entreetoets en het examen voor de voor de basis en/of soort-specifieke cursus met succes heeft afgerond.

Met de certificaten van de basis- en soort-specifieke cursus kan de cursist contact opnemen met de Instantie voor Dierenwelzijn (bijv. www.ivd-utrecht.nl) van zijn/haar werkgever om te toetsen of er aan de wettelijke eisen is voldaan om bevoegd te zijn experimenten te ontwerpen.  

Oud-cursisten die hun certificaat zijn kwijtgeraakt kunnen tegen betaling van €25 een nieuw certificaat aanvragen bij het secretariaat van de cursus Proefdierkunde (las@uu.nl).

Let op:

 • Men is bent pas bevoegd, en overigens nog niet meteen bekwaam, om dierexperimenten te ontwerpen en bepaalde handelingen met/op proefdieren uit te voeren als zowel een certificaat van een erkende Proefdierkundecursus (ex. Art. 9 Wod: basiscursus en soortspecifieke cursus) is behaald én men wetenschappelijk is opgeleid in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden.
 • Neem in elk geval contact op met de Instantie voor Dierenwelzijn van de vergunninghoudende instelling (bijvoorbeeld www.ivd-utrecht.nl).
   

Wettelijke eisen

Lees meer over de cursus proefdierkunde en de wettelijke eisen die gesteld worden aan degenen die een dierexperiment opzetten en uitvoeren.
 

Omvang

De omvang van de cursus is 80 SBU's/3 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). De cursus duurt twee weken (voltijds, 09.00-17.30 uur) en deelname aan alle onderdelen is verplicht. Het maximum aantal studenten per cursus bedraagt 24.
 

Taal

Nederlands
 

Cursusinhoud

Voor de Studiewijzer Basiscursus (BAS), de Studiewijzer Basiscursus met soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn (BRR) en Studiewijzer soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn (SSRR). Zie de volgende links:

BAS = basic course without species-specific course
BRR = basic course with rodents and rabbit
SSRR = species-specific rodents and rabbit

De cursus die we in Utrecht, bij het dept. DWM, aanbieden is modulair te volgen:

 • Een geïntegreerde cursus (Basiscursus en soort-specifieke cursus Knaagdieren en Konijn)
 • Een basiscursus
 • Een soort-specifieke cursus Knaagdieren en Konijn

Per cursus, basis- c.q. soort-specifieke cursus ontvangt de cursist een certificaat.

Meer soort-specifieke cursussen in Nederland kunt u hier vinden. 
 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek Proefdierkunde. Proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek (5e druk) Uitgeverij Elsevier-Maarssen, 2009, door L.F.M. van Zutphen, V. Baumans en F. Ohl (eds). (ISBN 978 90 352 2981 5). 
Bovendien wordt materiaal op een usb-stick aangereikt. 
 

Benodigde kennisvereisten

Voor het kunnen volgen van de cursus is algemene kennis van de biologische basisvakken (o.a. anatomie/zoölogie, fysiologie vereist. Dit betekent voor de meeste biomedische en veterinaire opleidingen dat de cursus niet eerder dan in de master gevolgd kan worden. Wanneer in het kader van een opleiding onderzoek met proefdieren wordt uitgevoerd dan dient de cursus Proefdierkunde bij voorkeur hieraan vooraf te gaan.

Informatie over de Engelstalige cursus Proefdierkunde (Course on Laboratory Animal Science) kunt u vinden op onze Engelstalige pagina's.
 

Inschrijving proefdierkunde cursus

 • Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences onder de opleiding Biomedical Sciences en Neuroscience and cognition van de Universiteit Utrecht dienen zich in te schrijven in overleg met hun administratie, e-mail: infobms@umcutrecht.nl en door middel van inschrijfformulier voor Masterstudenten Biomedische Wetenschappen.
 • Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences van de opleidingen Biological Sciences, Chemical Sciences, Pharmaceutical Sciences, Science and Business or Biosciences van de Universiteit Utrecht dienen zich in te schrijven in overleg met hun opleiding, e-mail: j.b.a.maintz@uu.nl en door middel van het inschrijfformulier voor masterstudenten GSLS-Faculteit Bètawetenschappen.
 • Alle andere kandidaten kunnen zich inschrijven via dit inschrijfformulier. U kunt het formulier invullen (met de tabfunctie) en terugmailen naar het secretariaat van de cursus Proefdierkunde (las@uu.nl), of printen en per post versturen naar: Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij, Secretariaat Proefdierkundecursus, P.O. box 80.166, 3508 TD Utrecht.

Let op!
Omdat u tijdens de cursus Proefdierkunde met dieren werkt willen wij u erop attenderen dat het verstandig is u te laten vaccineren tegen tetanus.
 

Cursusdata 2019

 • 11 – 21 juni 2019; Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn (Let op: examen op dinsdag 25 juni 2019)
 • 23 september – 5 oktober 2019; Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn (toevoegen) 

Let op: cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.
 

Prijs cursus (incl. cursusmateriaal)

Extern:

 • Basiscursus: €1.815
 • Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €2.085
 • Soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €730

Medewerkers faculteit Diergeneeskunde:

 • Basiscursus: €950
 • Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €1.090
 • Soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €380

Alle cursussen worden betaald via onze webshop. Cursisten krijgen een link naar deze webshop toegestuurd.
Er kan betaald worden via iDEAL (voorkeur) of creditcard.
Uitzondering: master studenten GSLS. De factuur voor hun deelname wordt door ons aan de desbetreffende master administratie gestuurd.
 

Annuleringskosten

 • Bij annulering 22 of meer dagen voor de aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering 7 tot 21 dagen voor de aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvang van de cursus, of niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.