Master

De faculteit Diergeneeskunde biedt drie masterprogramma's aan. 

  • Geneeskunde van Gezelschapsdieren: Dit masterprogramma richt zich op de gezelschapsdierensector. Een groot deel van het programma ben je coassistent in de Universiteitkliniek voor Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van gezelschapsdieren (honden, katten, konijnen, cavia’s en vogels) en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren. 
  • Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren en Veterinaire Volksgezondheid: In dit masterprogramma ligt de nadruk op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren (het voorkomen dat dieren ziek worden). Je leert te kijken naar het bedrijf, de bedrijfsvoering, de productietechnische processen, de veehouder, de dieren en de omgeving waarin de dieren leven.
  • Gezondheidszorg Paard: Dit masterprogramma richt zich op de diersoort paard. Een groot deel van het programma ben je coassistent in de eigen intramurale en ambulante paardenkliniek van de  faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van het zieke paard en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren.