Cursus Proefdierkunde

Inhoud

•    Doel van de cursus 
•    Competentie
•    Wettelijke eisen
•    Vooropleidingseisen cursus Proefdierkunde (nieuw)
•    Omvang
•    Taal
•    Cursusinhoud 
•    Cursusmateriaal
•    Plaats in het curriculum
•    Certificaat 
•    Inschrijving 
•    Cursusdata 2018
•    Prijs cursus 
•    Annuleringskosten

 

Doel van de cursus

De cursus is gericht op een zorgvuldig en verantwoord gebruik van proefdieren in het biomedisch onderzoek. Naast technische en methodologische aspecten van de opzet en uitvoering van dierproeven wordt ruime aandacht besteed aan ethiek, welzijn en alternatieven voor het gebruik van proefdieren. Door de beperkte omvang van de cursus kan slechts een algemene basis voor deskundigheid gelegd worden. Specifieke deskundigheid zal steeds verkregen moeten worden binnen het instituut waar het dierexperimenteel onderzoek plaatsvindt, onder begeleiding van bekwame medewerkers.

 

Competentie

Aan de functie ‘het opzetten van het project en de dierproef’ worden door de overheid competentie-eisen gesteld. Hiervoor is in Nederland de cursus Proefdierkunde ontwikkeld. Deze cursus wordt op een aantal plaatsen in Nederland aangeboden, waaronder in Utrecht, en wordt landelijk gecoördineerd door de leerstoel Dierenwelzijn en Proefdierkunde van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De Utrechtse cursus is toegankelijk voor zowel interne als externe cursisten.
Op 18 december 2014 is de nieuwe Wet op de dierproeven (Wod) van kracht geworden. Daardoor is de opzet van de cursus Proefdierkunde enigszins veranderd t.o.v. de situatie daarvoor; de cursus bestaat nu uit twee delen, een basiscursus en een soortspecifieke cursus. Deze twee samen geven de bevoegdheid tot het opzetten van het project en een dierproef.
Per 1 augustus 2015 is de bevoegdheid beperkt. U mag geen handelingen verrichten aan dieren, tenzij er een aanvullende opleiding is gevolgd. Vanaf nu bent u pas bevoegd voor het werken met dieren als u bekwaam bent (competentieprofiel, diersoort en handeling(en) vermelden).
Met de basiscursus Proefdierkunde en de soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn, zoals deze in Utrecht gegeven wordt, is de geslaagde cursist bevoegd om zowel een proefopzet te bedenken als eenvoudige handelingen op deze dieren uit te voeren. 

Op de website van het 3Rs-Centre ULS is een duidelijke uitleg geplaatst over de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan de verschillende competenties en opleidingen.

Meer informatie via deze link die verwijst naar de ETPLAS-website (Education and Training Platform for Laboratory Animal Science).

 

Wettelijke eisen

Besluit van 26 november 2014 tot uitvoering van de Wet op de dierproeven (Dierproevenbesluit 2014). In artikel 2, eerste lid, van het besluit is de eis overgenomen uit artikel 23, tweede lid, van de richtlijn, dat degene die een project en dierproeven opzet, wetenschappelijk moet zijn opgeleid in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden (zoals een biologische, biomedische of zoötechnische studierichting) en beschikt over soortspecifieke kennis. Deze persoon moet een door de Minister van Economische Zaken erkende cursus Proefdierkunde hebben gevolgd.

 

Vooropleidingseisen cursus Proefdierkunde (nieuw)

Kennis van de biologische basisvakken op het niveau van tenminste 18,75 ECTS (500 SBU's). Hiervan dienen de vakken anatomie/Zoölogie en Dierfysiologie ieder tenminste 7,5 ECTS (200 SBU's) te omvatten.  Vanaf september 2018 geldt voor alle deelnemers dat zij, voorafgaande aan de (basis) cursus, getoetst zullen worden op hun kennis omtrent  Anatomie/Zoölogie en Dierfysiologie.

Meer informatie over deze voorwaarde wordt gepubliceerd in 2018. Deze voorwaarde geldt voor alle Proefdierkunde cursussen in Nederland en wordt ingevoerd per september 2018.

Omvang

De omvang van de cursus is 80 SBU's/3 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). De cursus duurt twee weken (voltijds, 09.00-17.30 uur) en deelname aan alle onderdelen is verplicht. Het maximum aantal studenten per cursus bedraagt 24.

 

Taal

Nederlands

 

Cursusinhoud

Voor de Studiewijzer Basiscursus (BAS), de Studiewijzer Basiscursus met soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn (BRR) en Studiewijzer soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn (SSRR). Zie de volgende links:

BAS = basic course without species-specific course
BRR = basic course with rodents and rabbit
SSRR = species-specific rodents and rabbit

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van het Handboek Proefdierkunde. Proefdieren, dierproeven, alternatieven en ethiek (5e druk) Uitgeverij Elsevier-Maarssen, 2009, door L.F.M. van Zutphen, V. Baumans en F. Ohl (eds). (ISBN 978 90 352 2981 5). 
Bovendien wordt materiaal op een usb-stick aangereikt. 

 

Plaats in het curriculum

Voor het volgen van de cursus is algemene kennis van de biologische basisvakken (o.a. anatomie, fysiologie, histologie, genetica) vereist. Dit betekent voor de meeste biomedische opleidingen dat de cursus niet eerder dan in de master gevolgd kan worden. Wanneer in het kader van een opleiding onderzoek met proefdieren wordt uitgevoerd dan dient de cursus Proefdierkunde bij voorkeur hieraan vooraf te gaan.

Informatie over de internationale cursus Proefdierkunde (Course on Laboratory Animal Science) kunt u vinden op onze Engelstalige pagina's.

 

Certificaat

Aan het eind van de cursus wordt een schriftelijk examen afgenomen. Als het examen met goed gevolg is afgelegd en aan alle eisen is voldaan, wordt er aan de cursist een certificaat uitgereikt. Met dit certificaat kunt u zich aanmelden bij de Instantie voor Dierenwelzijn van uw (toekomstige) werkgever om u te laten registeren als art. 9 onderzoeker.

Oud-cursisten die hun certificaat zijn kwijtgeraakt kunnen tegen betaling van €25 een nieuw certificaat aanvragen bij het secretariaat van de cursus Proefdierkunde (las@uu.nl).

 

Inschrijving

-    Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences onder de opleiding Biomedical Sciences en Neuroscience and cognition van de Universiteit Utrecht dienen zich in te schrijven in overleg met hun administratie, e-mail: infobms@umcutrecht.nl en door middel van inschrijfformulier voor Masterstudenten Biomedische Wetenschappen.

-    Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences onder de opleidingen Biological/Chemical/Pharmaceutical sciences of Science and business van de Universiteit Utrecht dienen zich in te schrijven in overleg met hun opleiding, e-mail: s.goubitz@uu.nl en door middel van het inschrijfformulier voor masterstudenten GSLS-Faculteit Bètawetenschappen.

-    Alle andere kandidaten kunnen zich inschrijven via dit inschrijfformulier. U kunt het formulier invullen (met de tabfunctie) en terugmailen naar het secretariaat van de cursus Proefdierkunde (las@uu.nl), of printen en per post versturen naar: Departement Dier in Wetenschap & Maatschappij, Secretariaat Proefdierkundecursus, P.O. box 80.166, 3508 TD Utrecht.

Let op!
Omdat u tijdens de cursus Proefdierkunde met dieren werkt willen wij u erop attenderen dat het verstandig is u te laten vaccineren tegen tetanus.

 

Cursusdata: 2018

De cursus Proefdierkunde bestaat uit de basiscursus en de soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn. Cursisten die zich alleen voor de basiscursus en de soort-specifieke cursus aanmelden krijgen een aangepast rooster.

 • 4 – 15 juni 2018; Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn
 • 10 – 21 september 2018; Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn
 • 29 oktober– 9 november 2018; Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn

Dit is een actueel overzicht. Het is dus niet nodig om te informeren of er nog plaatsen vrij zijn.

Let op: cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

 

Prijs cursus (incl. cursusmateriaal)

Extern:

 • Basiscursus: €1.760 
 • Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €2.025
 • Soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €710

Medewerkers faculteit Diergeneeskunde:

 • Basiscursus: €920
 • Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €1.060
 • Soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €370 

Prijs cursus (incl. cursusmateriaal) vanaf september 2018

Extern:

 • Basiscursus: €1.815
 • Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €2.085
 • Soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €730

Medewerkers faculteit Diergeneeskunde:

 • Basiscursus: €950
 • Basiscursus met soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €1.090
 • Soort-specifieke cursus knaagdieren en konijn: €380

Alle cursussen worden betaald via onze webshop. Cursisten krijgen een link naar deze webshop toegestuurd.
Er kan betaald worden via iDEAL (voorkeur) of creditcard.
Uitzondering: master studenten GSLS. De factuur voor hun deelname wordt door ons aan de desbetreffende master administratie gestuurd.

 

Annuleringskosten

-    Bij annulering 22 of meer dagen voor de aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht.
-    Bij annulering 7 tot 21 dagen voor de aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
-    Bij annulering binnen 7 dagen voor de aanvang van de cursus, of niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.