Opleiding

De faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die jonge mensen opleidt tot dierenarts. De gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, staan hierbij centraal. Voor studenten van andere (Nederlandse) universiteiten of professionals is er een aanbod van keuzevakken en extra-curriculaire onderwijs.

Bachelor- en masteropleiding Diergeneeskunde

De opleiding tot dierenarts bestaat uit een driejarige bachelor- en een driejarige masteropleiding Diergeneeskunde. De masteropleiding Diergeneeskunde kent drie verschillende masterprogramma's: Geneeskunde van gezelschapsdieren, Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid en Gezondheidszorg paard.

Meer informatie:

Studenten met een Utrechts bachelordiploma Diergeneeskunde komen in aanmerking voor toelating voor alle Utrechtse masterprogramma's Diergeneeskunde. Voor studenten met een bachelordiploma Diergeneeskunde van een door EAEVE geaccrediteerde opleiding is het mogelijk om in te stromen in het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH/VV). Dat kan via een schakelprogramma.

Logo AVMA voor de opleiding Diergeneeskunde

Algemeen bevoegd dierenarts en internationale erkenning

De masteropleiding Diergeneeskunde leidt op tot dierenartsen met een algemene bevoegdheid. De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat afgestudeerde dierenartsen met hun diploma wereldwijd aan de slag kunnen.