Opleiding

De opleiding Diergeneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, is de enige opleiding in Nederland die opleidt tot dierenarts.

De opleiding Diergeneeskunde is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) erkend en tevens geaccrediteerd door Amerikaanse (AVMA), Canadese (CVMA) en Europese (EAEVE) instanties.

De opleiding tot dierenarts bestaat uit een driejarige bachelor opleiding en een driejarige master opleiding. De master opleiding kent drie masterprogramma's: Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren/Veterinaire volksgezondheid en Gezondheidszorg Paard.

De master opleiding leidt op tot dierenartsen met een algemene bevoegdheid. Het is een Nederlandstalige voltijd opleiding van drie jaar (180 EC, European Credit Transfer and Accumulation System)
Lees meer over het specifieke studieprogramma en inhoud cursussen van het programma dat een student volgt op deze website.