Leiderschap in Cultuur Artistiek

LinC A

De culturele en creatieve sector staat voor grote uitdagingen. Hoe verhouden cultuur en economie zich tot elkaar? Wat betekent digitalisering voor het maakproces? Kun je publiek op invoelbare wijze op afstand bereiken? Hoe ga je om met de constant veranderende richtlijnen van fondsen? En hoe blijf jij jezelf naast alle organisatorische taken op conceptueel en artistiek niveau ontwikkelen? Artistiek leiders zijn zowel makers als koersbepalers. Zij spelen een grote rol binnen een sector en een samenleving waarin ervaring, cultuur en ecologie steeds meer vervlochten raken met economie en (de gevolgen van) technologie en digitalisering. Dit vraagt om kennis van zowel maakprocessen als hedendaagse cultuurtheorie en filosofie en governance, bestuur en organisatie. LinC A is een programma ontwikkeld voor de artistiek leider, maker, en kunst- en cultuurprofessional in de culturele en creatieve sector die haar conceptuele, methodologische en strategische bagage wil verdiepen en verbinden met die van anderen in de sector. 


De Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en de Creative Humanities Academy (CHA), beide onderdelen van de Universiteit Utrecht, hebben de handen ineengeslagen om een programma te ontwikkelen dat gericht is op kennisontwikkeling en -circulatie, geïnspireerd en geïnformeerd creatief ontwerp, en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van artistiek leiderschap en makerschap. Het programma bestaat uit twee Masterclasses, twee interactieve Labs en een start- en slotbijeenkomst. Het  is een rijke mix van theoretische en praktische verdieping: van de conceptuele duiding van jouw werk binnen het hedendaags- en cultuurhistorisch landschap en het opzetten van persoonlijke artist statements tot het oefenen van lastige gesprekken met opdrachtgevers door middel van live theater. Daarnaast biedt LinC A begeleiding op maat door middel van coaching en intervisie.