Creative Urban Methods

artist: Emma McNally
Artwork 'BkG1' by Emma McNally

Op ‘straatniveau’ merken we vaak nauwelijks iets van de infrastructurele netwerken die onze ervaring van welzijn beïnvloeden en ervoor zorgen dan we kunnen leven en bewegen in hedendaagse stedelijke omgevingen. Denk aan watermanagement en energiebeheer, maar ook aan migratiestromen en dataverwerking. Echter, wanneer we complexe duurzaamheidsvraagstukken in onze leefomgeving aan willen gaan, hebben we een zeker bewustzijn van en inzicht in deze netwerken nodig. Alleen dan kan participatie in de publieke ruimte en collaborative city making plaatsvinden. Om dit ‘infrastructurele denken’ te bevorderen, alswel de co-creatieve processen er omheen op gang te brengen, ontwikkelen we een transdisciplinaire toolkit voor creatieve stedelijke methodes die zowel door studenten als burgers en beleidsmakers gebruikt kan worden.