Weefseltypes leren herkennen met PathXL

Naam docent:

Carla Zijlstra

Faculteit:

Diergeneeskunde

Tool:

PathXL

Carla Zijlstra verzorgt binnen de faculteit Diergeneeskunde de cursus “Van organisme tot weefsel”. Dit is een verplichte cursus voor eerstejaarsstudenten. Studenten maken hier voor het eerst kennis met de bouwstenen waar een dier uit is opgebouwd. Het is een gecombineerd vak waarin een deel histologie, een deel anatomie en een deel embryologie zit. Het is een inleidend vak waarin studenten leren hoe een dier in elkaar zit, maar ook termen leren kennen en de vier basis weefseltypes leren herkennen. Voor dat laatste wordt PathXL ingezet.

Doelen

Het doel was dat studenten microscopische preparaten voor zelfstudie tot hun beschikking hadden. Hierdoor kunnen ze zich goed voorbereiden op de practica, maar ook kunnen ze tijdens de practica digitale beelden naast de “live” microscoop beelden houden.

Carla geeft aan dat ze de tool voor het eerst heeft ingezet tijdens de corona periode. Studenten konden toen niet meer fysiek met de microscoop werken om de weefseltypes te leren kennen. Omdat het onderwijs wegviel, heb ik het practicum omgebouwd. Ik heb alles wat eerst in de handleiding van het microscopiepracticum stond in PathXL gezet. Studenten konden via deze route zelfstandig, zonder docent en zonder microscoop, toch de practica uitvoeren. Na de afloop van corona wilden we studenten nog steeds de mogelijkheid bieden om continu bij de materialen te kunnen, maar ook was het relevant dat ze weer door de microscoop leerden kijken. Daarom hebben we besloten om het naast elkaar in te zetten. Studenten kunnen zich zo goed voorbereiden en oefenen. 

Resultaten

Naar Carla’s idee is het doel behaald. Uit de toets blijkt dat het doel is behaald. Hier worden foto’s uit PathXL gebruikt en structuren aangewezen. De student moet deze structuren kunnen herkennen en  benoemen. De toets laat zien dat in de coronajaren de inzet van PathXL ervoor heeft gezorgd dat studenten in staat zijn om weefsels en structuren te leren herkennen op een digitaal beeld. Carla geeft wel aan dat studenten door de tool minder tijd besteden aan het werken met een microscoop. Tijdens de fysieke practica besteden studenten veel tijd aan PathXL, dit gaat ten koste van de tijd die ze kunnen besteden aan het door een microscoop kijken. Het leren werken met een microscoop komt daarmee minder aan de orde. Wel is de vraag in hoeverre diergeneeskunde studenten in staat moeten zijn om met een microscoop te werken.

Tips van Carla

  1. Neem de tijd om vragen en antwoorden toe te voegen in PathXL en gebruik niet alleen de view modus. Het voegt echt best wel veel toe. Het kost veel tijd om het te maken, want je moet een vraag maken, een goed antwoord maken en pijlen goed zetten, maar daar hebben studenten wel profijt van.
  2. Het is handig om PathXL als onderdeel in een e-module te gebruiken.  Je kunt dan ook andere leeronderdelen in de module stoppen en oefeningen of uitleg toevoegen. In de module kun je een link zetten zodat studenten een rechtstreekse naar de juiste folder in PathXL kunnen klikken.
  3. PathXL is geen een vervanging van de microscoop, maar het is een aanvullende tool die studenten helpt om op een ander moment dan alleen op de faculteit aan histologie te kunnen doen. De beelden zijn kwalitatief goed en je kunt ver inzoomen. Bijna alle preparaten die we gebruiken bij het bachelor onderwijs is inmiddels ingelezen en dus beschikbaar, ook voor andere docenten.