Voorbereiden op een verdiepend werkcollege met de e-modules in Xerte

Naam docent:

Liesbeth Bijlsma

Faculteit:

Bètawetenschappen

Tool:

E-modules in Xerte

Profielfoto van Liesbeth Bijlsma

Bij het departement Farmaceutische Wetenschappen (faculteit Bètawetenschappen) verzorgt Liesbeth Bijlsma samen met een team van docenten de cursus Neurologie voor 270 studenten per jaar. Deze cursus is opgebouwd uit een samenhangend geheel van verschillende online en on campus leeractiviteiten. Docent Liesbeth Bijlsma vond het belangrijk dat studenten de benodigde basiskennis voor een bepaald thema zich zelfstandig eigen konden maken, voordat er met de stof geoefend werd in een verdiepend werkcollege. Hiervoor zet zij nu de e-modules in de tool Xerte in.

Doelen

Een belangrijk doel voor het inzetten van de tool Xerte was om effectiever om te gaan met de onderwijstijd op de campus. Door studenten de benodigde kennis eigen te laten maken met zelfstudie, kan de tijd op de campus gebruikt worden voor verdieping. De onderwerpen in de cursus worden vaak ook als lastig ervaren. Daarom wilde Liesbeth studenten goed ondersteunen door deze kennis op verschillende manieren aan te bieden. Denk hierbij aan kennisclips, overzichtsfiguren en teksten uit leerboeken en relevante literatuur. Door de gestructureerde opzet en ingebouwde formatieve toetsing, helpen de Xerte modules studenten met het structureren van hun kennis, het scheiden van hoofd- en bijzaken en het zelfstandig toetsen van hun verkregen inzicht.

Resultaten

Studenten geven structureel aan dat ze de e-modules ontzettend fijn vinden werken., aldus Liesbeth. Ze waarderen met name de helderheid over beoogde leerdoelen en de manier waarop de aangeboden stof aansluit op de leerdoelen, de concrete korte uitleg in kennisclips en de oefenvragen. Studenten zijn ook gemotiveerd om de voorbereiding te doen. Studenten komen over het algemeen goed voorbereid naar de werkcolleges, waardoor we de werkcolleges echt kunnen gebruiken voor verdieping en niet voor het nabespreken van zelfstudie.

Dus, maak vooral gebruik van Xerte! In veel situaties is dit een goede manier om de stap te maken van klassieke kennisoverdracht via hoorcolleges naar een flipped-classroom model waarbij de tijd met studenten in de klas gebruikt kan worden voor verdieping. Een aandachtspunt is wel hoe sterk je studenten aan de hand neemt en wat dit doet met ontwikkeling van zelfregulatie. En, werk vooral samen met collega-docenten die aan vergelijkbare onderwerpen werken, er is veel uitwisseling van materiaal mogelijk en dit kan makkelijk gerealiseerd worden binnen Xerte.