Verdiepende leergang Community Engaged Learning

Maatschappelijk betrokken onderwijs, ook wel Community Engaged Learning (CEL) genoemd, is al een aantal jaar een speerpunt van de UU. Inmiddels zijn er steeds meer UU-docenten die ervaring hebben met dit onderwijs waarbij studenten, docenten en maatschappelijke partners samenwerken aan vraagstukken uit de maatschappij. Deze verdiepende leergang biedt ervaren CEL-docenten de mogelijkheid om  gezamenlijk een CEL-specifiek thema verder uit te diepen. Ook nemen we in deze leergang een kijkje in elkaars keuken en werken we aan het toegankelijk maken van nieuwe inzichten voor de bredere CEL-community.  

Wat ga je doen?

De verdiepende leergang omvat meerdere deelaspecten:

  1. Je onderzoekt samen met anderen op systematische wijze een zelfgekozen CEL-specifiek thema. Dat kan inhoudelijk of didactisch van aard zijn. Op basis van literatuur, inspirerende voorbeelden en samenwerking met maatschappelijke partners en studenten probeer je verschillende werkwijzen uit in je eigen CEL-onderwijs. De gezamenlijke ervaringen en reflecties op deze experimenten leiden tot een beter begrip van het gekozen CEL-thema.  
  2. Je werkt aan je eigen persoonlijke leervragen rondom CEL-onderwijs. Dit doe je door zelf en met elkaar te reflecteren op de ervaringen binnen de professionalisering.

De verdiepende leergang bestaat uit groepsbijeenkomsten waarbij ook partners en studenten mogen aansluiten. Daarnaast vorm je een duo met een andere ervaren docent, loop je mee in elkaars CEL-cursus en reflecteer je op die ervaringen. Binnen de leergang is er veel ruimte voor het inbrengen van eigen wensen en behoeften voor de invulling van de bijeenkomsten.

Voor wie?

Deze verdiepende leergang is bedoeld voor CEL-docenten die ervaring hebben met het ontwikkelen en geven van CEL-cursussen. Deelnemers coördineren in academisch jaar ‘24-‘25 tenminste 1 cursus waarin CEL centraal staat.

Het is geen vereiste dat deelnemers aan de verdiepende leergang in een eerder stadium de reguliere CEL-leergang hebben gevolgd. De reguliere CEL-leergang is erop gericht om docenten te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van de eigen CEL cursus. De kennis en vaardigheden die hier worden geleerd worden weliswaar bekend verondersteld voor de verdiepende professionalisering, maar kunnen door docenten ook in de eigen praktijk zijn vergaard.

De voertaal tijdens bijeenkomsten is Nederlands of Engels, afhankelijk van de voorkeurstaal van de geïnteresseerde docenten.

Maximaal aantal deelnemers: 12. We streven naar een gelijke verdeling over de faculteiten. Hier zullen we in de selectie van deelnemers rekening mee houden.

Tijdsinvestering

De totale tijdsinvestering voor docenten bedraagt ongeveer 60 uur, gedurende één academisch jaar, van juni 2024 tot juni 2025.

Cursusdata

BijeenkomstDatumTijdstip
Bijeenkomst 1: StartdagVrijdag 21 juni ‘249.30 – 16.30
Bijeenkomst 2*Vrijdag 20 september ‘249.30 – 15.30
Bijeenkomst 3Vrijdag 8 november ‘249.30 – 12.30
Bijeenkomst 4*Vrijdag 31 januari ‘259.30 – 12.30
Bijeenkomst 5Vrijdag 20 juni ‘259.30 – 12.30
Bijeenkomst 6*: Einddag 11.30 – 13.30

*Tijdens deze bijeenkomsten worden de maatschappelijke partner en een student van de deelnemende docent uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Locatie: De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op locaties in en rond Utrecht. Van de deelnemers wordt actieve deelname verwacht en fysieke aanwezigheid bij alle bijeenkomsten.

Kosten: Voor deze cursus is het nodig dat de faculteit waar de docent werkzaam is 60 uren in kind bijdragen. Er zijn verder geen kosten aan het deelnemen aan deze verdiepende professionaliseren. 

Certificaat: Ja

Inschrijven: Het aanmeldformulier voor de volgende editie van de verdiepende leergang CEL is gesloten. Als je toch interesse hebt om deel te nemen, stuur een mail naar cat@uu.nl, dan kunnen we kijken of er nog plekken beschikbaar zijn.

Vragen?

Heb je vragen over deze leergang? Neem dan contact op met het CAT: cat@uu.nl

Heb je vragen over Community Engaged Learning? Neem dan contact op met programmasecretaris Roos van Lin: r.p.t.vanlin@uu.nl

Meer weten over CEL

Wil je meer weten over Community Engaged Learning, hoe de UU hieraan werkt en inspiratie opdoen? Kijk dan op de CEL intranetpagina.