Statistiek: Online oefenen en toetsen

  • Naam docent: Pim Mak
  • Faculteit: Geesteswetenschappen
  • Tool: Grasple

Studenten van de cursus Methoden van Empirisch Onderzoek oefenen in de online leeromgeving ‘Grasple' (voorheen 'I hate statistics') met de kennis en de vaardigheden die ze in het statistiekonderwijs opdoen. De online omgeving stelt docenten in staat om bij te houden of de studenten de oefeningen doen. Daarnaast kunnen de studenten voortgangstoetsen doen. Deze toetsen kunnen gebruikt worden om te zien welke onderdelen van de stof wellicht meer uitleg behoeven.

Doelen

  • Extra oefenen van de stof van statistiek door studenten
  • Kunnen bijhouden wat studenten doen
  • Online formatief toetsen
  • Inzicht in de mate van voorbereiding op contacturen

Resultaten

Studenten vonden het werken met Grasple makkelijk en zinvol, en zouden IHS aanraden aan medestudenten. Docenten vonden dat voornaamste doel- extra oefenen- is bereikt met Grasple.