Showcase Professionele Gespreksvoering

  • Naam docent: Richta Ijntema
  • Faculteit: Sociale Wetenschappen
  • Tool: DialogueTrainer

Effectief communiceren is één van de belangrijkste ‘21st century skills’. Vaak wordt gedacht dat deze vaardigheid alleen via face-to-face onderwijs geleerd kan worden. Recent ontwikkelde technologie maakt het echter mogelijk om dit ook online te doen, bijvoorbeeld via de tool DialogueTrainer voor gespreksscenario’s. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze tool binnen twee universiteitsbrede projecten (dit zijn de projecten Communicate I en II; 2013-2019). Als eerste heb ik deze tool centraal en grootschalig ingezet in het onderwijs, namelijk de cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ binnen de opleiding Psychologie (ca. 500 studenten per jaar).

Doelen

1. Het ontwikkelen van 14 online scenario’s met de tool ‘DialogueTrainer’, onder meer op het gebied van reflecteren, feedback geven, luisteren, informatie verzamelen, reguleren, nuanceren, slechtnieuwsgesprek en GROW coaching.
2. Het inbedden van de online scenario’s in een online cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ aangeboden via het ULearning platform van de Universiteit Utrecht.

Resultaten

Bekijk de showcase die van de cursus ‘Professionele Gespreksvoering’ is gemaakt door je te registeren via deze link (SolisID). Uit onderwijsevaluaties blijkt dat studenten online onderwijs prefereren boven hoorcolleges. In de practica merken we het verschil: studenten zijn beter voorbereid, waardoor er meer tijd is voor oefenen en verdieping. Een bijkomend voordeel is dat collega-docenten toegang kunnen krijgen tot de (showcase van de) online cursus (zie bovenstaande link). Dit vergemakkelijkt de vakinhoudelijke samenwerking en maakt actieve kennisdeling mogelijk over grenzen van opleidingen, faculteiten en zelfs universiteiten heen.