Samenwerkingen laten beoordelen via FeedbackFruits Group member evaluation

Naam docent:

Marianne Bol-Schoenmakers

Faculteit:

Diergeneeskunde

Tool:

FeedbackFruits Group member evaluation

Binnen de faculteit Diergeneeskunde verzorgt Marianne Bol-Schoenmakers samen met een team docenten de cursussen Toxicologie voor BMW, Biologie en Diergeneeskunde voor ongeveer 130 studenten per jaar. Studenten moeten bestaande kennis, opgedaan in eerdere onderdelen van de opleiding, toepassen binnen het veld van de toxicologie. Dit gebeurt aan de hand van (interactieve) hoorcolleges en voorbeelden in werkcolleges. Daarnaast schrijven studenten in groepsverband een onderzoeksvoorstel. Om studenten deze samenwerking te laten beoordelen zet Marianne FeedbackFruits Group member evaluation in.

Doelen

Een belangrijk doel om de tool in te zetten was om het groepswerk eerlijker te kunnen beoordelen. Studenten zijn niet altijd even blij met groepswerk, zij hebben het gevoel dat er altijd studenten zijn die kunnen ‘meeliften’ en zo met weinig moeite een hoger cijfer halen. Gezien de werkdruk voor de docent is het erg lastig om iedereen individueel een dergelijke opdracht te laten doen. Het schrijven van een onderzoeksvoorstel is een belangrijke verdiepingsopdracht, wat de cursus een niveau 3 cursus maakt. Door de tool FeedbackFruits (FBF) Group member evaluation in te zetten wilde Marianne voorkomen dat studenten makkelijk mee kunnen liften met collega-studenten. Marianne legt uit: In de tool beoordelen studenten halverwege de cursus eerst zichzelf, en vergelijken dan hun inzet met die van de groepsgenoten. In de eerste jaren gebruikte ik FBF ook om in de laatste week van de cursus een afsluitende beoordeling van het groepswerk te maken. Aan de hand daarvan personaliseerde ik dan het groepscijfer. De laatste twee keer heb ik van deze eindevaluatie weer een groepsactiviteit gemaakt, waarbij ze de samenwerking moeten bespreken en ook de verbeteringen moeten meewegen. Voor de mid-term evaluatie gebruik ik nog steeds FBF. Sinds kort gebruik ik ook de Matrix Samenwerken van de UU, om studenten aan het begin van de cursus onderlinge afspraken te laten maken. Daarmee geef je ze nog meer handvatten.

Resultaten

Marianne geeft aan dat ze het beoogde doel met de tool heeft behaald. Als je reflecties leest, die studenten op basis van de feedback schrijven, dan zie je dat ze bepaalde manco’s of juist sterke punten van zichzelf zien. Deze kunnen ze in een volgend groepsproject weer gebruiken. Ook zijn er echt minder ‘meelifters’, omdat studenten voelen dat ze hierop afgerekend kunnen worden. Hierdoor heeft de tool een soort preventieve werking. Ook vinden studenten het fijn om vooraf afspraken te kunnen maken over hoe ze het groepswerk aan gaan pakken. Ze geven vaak eerlijke motivaties bij de beoordeling van criteria en zijn in grote meerderheid beleefd en opbouwend in hun commentaar naar collega-studenten.

Tips van Marianne

  1. Zorg dat je groepsevaluatie al een keer ergens halverwege de cursus doet, zodat studenten hun gedrag kunnen aanpassen. En laat studenten evalueren, zodat er voor henzelf ook een meerwaarde aan zit voor de toekomst.
  2. Leg heel duidelijk uit waarom je de opdracht laat doen, neem samenwerken op als leerdoel in je cursus. Het is heel belangrijk dat je als docent/coördinator de beoordelingen leest, en ook kort een berichtje stuurt naar de groep dat je ernaar gekeken hebt en of je de indruk hebt dat het goed of juist niet zo goed gaat. Daarmee zien ze het ook als een serieuze opdracht.
  3. Voor het lezen van de beoordelingen en reflecties moet je wel echt tijd reserveren in je agenda. Als er problemen lijken te zijn: maak dan onmiddellijk een afspraak met de studenten, ook al vragen ze er zelf niet zo expliciet om.