Praktische informatie leergangen

In een leergang ga je in een aantal begeleide bijeenkomsten, samen met een groep andere docenten, aan de slag met bepaalde onderwerpen, met als doel je onderwijs en/of je kwaliteiten als docent te ontwikkelen. Vaak werk je tijdens een leergang aan een vraagstuk, opdracht of project, dat je tijdens of na afloop van de leergang kunt implementeren in je onderwijs.

Hieronder staat per leergang beschreven hoe het proces rondom de aanmelding verloopt.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met cat@uu.nl.