Peerfeedbackproces faciliteren

  • Faculteit: Sociale Wetenschappen
  • Tool: FeedbackFruits Peer Review

Feedback geven is vaak een belangrijk onderdeel van een cursus. Bij een multidisciplinaire cursus, waarbij studenten uit verschillende richtingen van de psychologie een maatschappelijk vraagstuk moeten oplossen, moesten zij tussentijds werken aan een groepsopdracht en een individuele opdracht. Die opdracht moest aan een aantal criteria voldoen. Studenten gaven elkaar feedback of dat in orde was, en zo niet, wat er miste, en zo ja, wat er zo goed was. Daarna konden ze verder met de opdracht en werd het door de docent beoordeeld.

Doelen

De SW-docent wilde het proces van peerfeedback faciliteren. Daarvoor heeft ze de tool FeedbackFruits Peer Review gebruikt. Studenten gaven twee keer peerfeedback op een schrijfopdracht aan de hand van rubrics via deze online tool. Het peerfeedbackproces verloopt buiten de werkgroepen om. “Voorheen deden we het op de ouderwetse manier: gewoon mensen aan elkaar koppelen tijdens de werkgroep, zeggen hoe de feedback eruit moest gaan zien en een formulier op BlackBoard plaatsen dat ze moesten gebruiken. Dat was altijd best veel administratieve rompslomp, met duo’s maken, dan inleverlinks, checken of het allemaal goed was. Je moest er best wel veel achteraan” aldus de docent. Met de inzet van de tool hoopte de docent ook op minder administratieve handelingen en op toegevoegde waarde voor het georganiseerd laten verlopen van dit proces.

Resultaten

Het doel voor de studenten is volgens de docent bereikt; het peerfeedbackproces werd gefaciliteerd. “Al die dingen waarvan we hoopten dat ze konden met dit programma, konden ook. Als docent kon je heel goed zien wat de progressie was, gemiddeldes, of iedereen er netjes aan voldaan had. Je kon zelfs studenten een reflectie op de feedback laten geven, wat ik heel leuk vond. Dus eigenlijk alles wat je in het echt ook zou willen doen, kon nu ook en meer. Verder zijn we nergens tegenaan gelopen en was ik heel tevreden.”

“Het doel voor de docenten is echter niet bereikt. Het was nog steeds wel veel administratief werk en dat viel een beetje tegen. Doordat studenten herhaaldelijk deadlines misten, vergde het alsnog veel administratieve handelingen, zoals het handmatig koppelen van studenten, het aanpassen van deadlines, het plaatsen van reminders en announcements, etc. Ik denk wel dat als je het eenmaal een keer gebruikt hebt, je het kan blijven gebruiken. Maar het is wel even een tijdsinvestering in het begin, in het inlezen en vragen stellen. De tool is wel makkelijk, heel gebruiksvriendelijk, alles sprak voor zich. Omdat ik zelf wat ingewikkelde constructies wilde toepassen en wilde weten of dat mogelijk was, heb ik de helpdesk van FeedbackFruits gebeld. Zij hielpen mij op een hele prettige  manier.

Ook studenten vonden feedback geven met deze tool prettig en vonden het gebruiksvriendelijk. Maar ook zij liepen er tegenaan dat als je het te laat inleverde, er dan niet meer zoveel mogelijk was. Dus dat het niet helemaal zo heeft gewerkt en toch nog administratie opleverde, lag meer aan die studenten zelf dan aan de tool, maar ja, je hebt er toch mee te dealen”.  

De docent raadt deze tool aan als je het feedbackproces tussen werkgroepen wil laten plaatsvinden.  En dan vooral aan docenten die dit ook meerdere jaren achter elkaar gaan inzetten en daar in willen investeren.