Online labvaardigheden voorbereiden

  • Naam docent: Francien Peterse
  • Faculteit: Geowetenschappen
  • Tool: LabBuddy

LabBuddy is een online practicumhandleiding die ervoor zorgt dat studenten optimaal voorbereid zijn voordat ze beginnen aan hun experimenten in het laboratorium. De online handleiding is interactief, en geeft ook antwoord op praktische vragen, waardoor er voor de docent meer tijd overblijft om te focussen op de inhoud en de leerdoelen.

Doelen

• Zorgen dat studenten goed voorbereid aan het practicum beginnen
• Tijd vrijmaken voor de inhoud door praktische vragen weg te nemen
• Feedback op en toetsing van de uitkomsten van experimenten automatiseren

Resultaten

De studenten gingen een stuk zelfstandiger in het laboratorium aan de slag met het gebruik van LabBuddy, omdat het programma de meest gestelde vragen kan beantwoorden. Ook de uitkomsten van berekeningen worden door het programma getoetst, wat veel tijd scheelt in de begeleiding. Daarnaast hadden alle studenten altijd de handleiding en hun laatste meetgegevens paraat door de online toegankelijkheid van de handleiding.