Het gebruik van high immersive virtual reality om het vreemde taalonderwijs te verrijken

Studenten die een tweede taal studeren kunnen hun interculturele taalvaardigheden voornamelijk oefenen in gesprekken met hun docenten en Utrechtse medestudenten. Zo niet in de bachelor opleiding ‘Spaanse taal en cultuur’ waar Kristi Jauregi Ondarra en Silvia Canto de mogelijkheden van social virtual reality inzetten om studenten in contact te brengen met studenten elders in Europa. Hoewel het spreken in een taal die niet je moedertaal is veelal als moeilijk en spannend wordt ervaren, bieden de mogelijkheden van social VR een virtueel veilige plek om dit samen te oefenen, waarbij je je in dezelfde plek helemaal immersed voelt als je gesprekspartner.

De studenten voeren met de VR-bril (Oculus Quest) samen met studenten uit andere landen gezamenlijk taken uit die tot doel hebben hun interculturele taalvaardigheden te ontwikkelen. Zo gaan ze bijvoorbeeld, afhankelijk van hun niveau en de cursusdoelen, met elkaar in gesprek over zichzelf, hun eigen cultuur en de cultuur van de ander, stereotypen, misvattingen, gebruiken, interactiestijlen en hun identiteit als interculturele burgers. Zo worden de studenten geheel ondergedompeld in een virtueel scenario, met als doel met elkaar te communiceren en van elkaar te leren in een realistische en veilige omgeving.

De nieuwsgierigheid, enthousiasme en focus op het verbeteren van het onderwijs van Kristi, heeft ervoor gezorgd dat er twee mooie cursussen zijn ontwikkeld met een duidelijk VR-element. Maar ook dat er structureel data wordt verzameld om inzicht te krijgen in de effecten van VR-onderwijs op het leerproces van de studenten. Studenten ervaren de VR-projecten heel verschillend. De ene is razend enthousiast, ziet de absolute meerwaarde ervan en is helemaal betrokken in de taakuitvoering, terwijl een andere erg gevoelig kan zijn voor alle prikkels die ze door de bril krijgen en daar hinder van voelen (cybersickness). Gelukkig kan je VR op verschillende immersion niveaus ervaren: met een bril helemaal ondergedompeld, of 2D via je computer. In plaats van iedereen aan de VR pleit Kristi dan ook voor differentiatie: biedt het aan maar verplicht het niet. Zo kunnen studenten kiezen wat zij het prettigst vinden. Echter, zelf ziet ze wel een grote meerwaarde van VR, omdat deze veel realistischer is, een veel rijkere leerervaring biedt en het de concentratie en sociale interactie bevordert.

Een VR-omgeving geeft een andere dimensie aan het onderwijs. Het is alsof je daadwerkelijk in een situatie bent waarbij je met vrienden bij elkaar komt, communiceert en samenwerkt in een veilige omgeving . De sociale interactie is de basis van de taalverwerving.

Kristi Jauregi Ondarra is als hoofddocentonderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze is betrokken bij de Educatieve Minor en Educatieve Master Talen, bij Interculturele Communicatie en bij Spaans. Ze doet onderzoek naar de meerwaarde van integratie van online interculturele samenwerkingsprojecten (telecollaboration of virtual exchange) in de talencurricula.

Silvia Canto is docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, verbonden aan de Educatieve Master Talen en de bachelor Spaanse taal en cultuur. Haar onderzoek richt zich op taakontwerp en de integratie van synchrone telecollaboratiepraktijken in het taalonderwijs