Goede voorbereiding door inzet e-module

  • Naam docent: Gert Folkers
  • Faculteit: Betawetenchappen
  • Tool: Xerte

E-modules kun je als docent op verschillende manieren inzetten. Bijvoorbeeld als voorbereiding op een college of practicum waardoor studenten beter voorbereid in de les verschijnen. Ook kan een e-module een college of practicum vervangen door de materie online aan te bieden aan de student, waardoor er tijdens contactonderwijs ruimte is voor vragen, discussie en verdieping.

Doelen

  • Onderwijs efficiĆ«nter vormgeven
  • Studenten zelfstandig leerstof eigen laten maken
  • Studenten zijn beter voorbereid op practica waardoor er meer tijd overblijft tijdens practica voor verdieping

Resultaten

De docent kan beter de voortgang van de student in de gaten houden. Xerte wordt ervaren als een gebruiksvriendelijke tool. E-learning modules worden ingezet ter vervanging van een face to face practicum over het aanleren van een computerprogramma. Dit kunnen studenten nu thuis doen.