Gespreksvaardigheden verbeteren met TrainTool

  • Naam docent: Yteke Elte
  • Faculteit: Diergeneeskunde
  • Tool: TrainTool

Bij de faculteit Diergeneeskunde geeft een team van zo’n 10 docenten de cursus Masterinleiding met 240 studenten per jaar, waar voor een groot deel de nadruk ligt op life skills, zoals bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Docente Yteke Elte wilde haar studenten bewust maken van gesprekstechnieken en ze helpen deze te verbeteren. Daarvoor heeft ze, onder andere de online tool TrainTool ingezet.

Doelen

Communicatievaardigheden oefenen met TrainTool is onderdeel van een grotere opdracht met betrekking tot gesprekstechnieken met als doel de studenten beter voor te bereiden op hun aanstaande coschappen in de klinieken en hun latere beroepsuitoefening. De studenten  doorlopen in deze opdracht eerst twee scenario’s in een andere tool: DialogueTrainer. Vervolgens observeren ze twee (professionele) gesprekken en beoordelen deze aan de hand van een observatieformulier. Daarna wordt Traintool ingezet, waarbij de studenten in een korte video een situatie voorgelegd krijgen. Hierop kunnen ze reageren door een video-opname van zichzelf te maken met hun computer, tablet of mobiele telefoon. Wanneer de student tevreden is, kan de opname gedeeld worden met medestudenten en docenten, zodat zij de opname van feedback kunnen voorzien. Ten slotte oefenen studenten met een fictief consult. Op die manier is alles goed aan elkaar verbonden en loopt de moeilijkheidsgraad voor de studenten op.

Resultaten

“Mijn studenten hebben de tool volgens mij als positief ervaren”, vertelt Yteke. “Ze vonden het makkelijk te gebruiken en leerzaam, maar ook wel een beetje ongemakkelijk om een video op te nemen. Het voordeel van TrainTool is ook dat de studenten elkaar van feedback kunnen voorzien. Zo leren ze niet alleen van hun eigen gesprek maar ook van elkaar. Ik was blij verrast hoe serieus de studenten dit hebben gedaan en elkaar hebben voorzien van bruikbare feedback.”  

“Traintool werkt  goed, dus wij blijven deze online tool inzetten in de cursus in het volgende blok. Ook volgend jaar willen we het blijven gebruiken, daarvoor wil ik nog wel nieuwe scenario’s (laten) maken”, aldus Yteke. “Ik vind TrainTool goed toepasbaar voor onderwijs waarbij het oefenen van bepaalde gesprekstechnieken centraal staat. Het vraagt wel een gedegen voorbereiding, zoals het nadenken over en schrijven en opnemen van scenario’s. Dat werkt allemaal makkelijk, maar moet wel gebeuren. Als het eenmaal ingericht is, is het makkelijk in gebruik”.