Ervaring opdoen met labwerk via Labster

Bij de faculteit Geneeskunde geeft Robin Bos een masterclass U-Talent aan 30 studenten. Tijdens deze masterclass zet Robin de tool Labster in om studenten ervaring op te laten doen met labwerk, protocollen en onderzoek doen.

Doelen

Als student Biomedische wetenschappen heeft Robin zelf verschillende Labster simulaties doorlopen. Nu als docent is die opnieuw in aanraking gekomen met Labster, omdat diens voorganger deze simulatie ook heeft gebruikt voor de masterclass van U-Talent tijdens de pandemie. Een belangrijk doel van het inzetten van de tool was om studenten ervaring op te laten doen met labwerk, protocollen en onderzoek doen. Robin vertelt: “Ik heb de tool gebruikt om studenten kennis te laten maken met werken op het lab en het nadenken over welke stappen nodig zijn om bepaalde cellulaire processen te onderzoeken. Op drie momenten tijdens het doorlopen van de simulatie heb ik de simulatie onderbroken om samen met de leerlingen te bespreken wat zij hebben gedaan en wat zij hebben geleerd.”

Resultaten

Het doel wat Robin voor ogen had, is behaald. Die vertelt: “De leerlingen hebben tijdens de simulatie nagedacht over welke stappen zij moesten ondernemen om het onderzoek uit te voeren en hebben kennisgemaakt met lab-specifieke processen en technieken zoals het gebruik van een pipet, incubatie, immunofluorescentie, en CRISPR/Cas9. De deelnemende leerlingen vonden het gebruik van Labster erg leuk, vooral omdat werk op een echt lab logistiek gezien niet mogelijk was. De simulatie kon toch laten zien hoe het op een lab eraan toe gaat.”