Een online platform voor onderzoeks(projecten)

  • Naam docent: Slinger Jansen
  • Faculteit: Betawetenschappen
  • Tool: KonJoin

Projectomschrijving

Konjoin is een tool waarmee docenten projecten kunnen publiceren en bachelor en masterstudenten kunnen reageren op die projecten. De tool richt zich op multi-disciplinaire community-bouw, dus studenten van andere faculteiten kunnen ook reageren op projecten.

Doelen

  1. Docenten helpen bij het publiceren van afstudeerprojecten die binnen het eigen onderzoeksgebied vallen.
  2. Studenten helpen bij het vinden van afstudeerprojecten
  3. Studenten voorbeelden laten zien van afstudeerprojecten, zodat ze zich een beter beeld kunnen vormen van wat een goede afstudeeruitdaging is.

Uit onderwijsevaluaties blijkt dat studenten online onderwijs prefereren boven hoorcolleges.

Resultaten

Konjoin is volledig doorgevoerd in onze organisatie. We kunnen de tool nu ook gebruiken voor het aangeven van voorkeuren voor bepaalde afstudeerders, zodat je samen kunt werken met studenten die je goed kent. Het enige dat nog nodig is, is dat er meer reclame voor wordt gemaakt, want lang niet al onze collega’s zitten op het platform.