Een digitaal portfolio op maat

  • Naam: Diane van Wieren
  • Faculteit: Betawetenschappen
  • Tool: Scorion

Voor de masteropleiding Farmacie was men op zoek naar een e-portfolio dat meer mogelijkheden biedt dan Blackboard. Scorion is een e-portfolio dat tijdens de opleiding is ingezet ter ondersteuning van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student.

Doelen

  • Studenten hun ontwikkeling laten presenteren aan de hand van essays, presentaties, video‚Äôs, (zelf)reflecties, ontvangen feedback.
  • Tutoren studenten laten begeleiden en coachen op het gebied van studievoortgang, ontwikkeling en keuzes voor de toekomst.
  • De student een showcase portfolio bieden.

Resultaat

Scorion werkt goed en kan op maat worden ingericht met diverse formulieren. Het wordt inmiddels ook in de bachelor ingezet vanaf het 1ejaar. Studenten beginnen eerder met werken in dit portfolio en ze werken er vaker mee. Scorion kan ook worden gebruikt tijdens stages en co-schappen.