Digitale microscopie

  • Naam docent: Theo van Haeften
  • Faculteit: Betawetenschappen
  • Tool: Path XL

Met digitale, of virtuele microscopiepractica kunnen studenten tijd- en plaatsonafhankelijk oefenen. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op het traditionele practicum, waarbij begeleiding aanwezig is voor het verwerven van de benodigde vaardigheden in online modules die ontwikkeld zijn met het programma Xerte. Bij digitale practica met PathXL kunnen studenten makkelijker samenwerken en zijn de preparaten gelijkwaardiger, wat feedback en plenaire bespreking makkelijker maakt. Bovendien zijn zeldzame en kwetsbare preparaten nu voor iedereen beschikbaar.

Doelen

  • Student komt beter voorbereid naar college/practicum
  • Toegankelijker maken zeldzame/kwetsbare/beste microscopie-preparaten
  • Meer integratie microscopiepractica met werkgroepen en toetsen
  • Student kan meer oefenen met digitale preparaten

Resultaten

Bij twee verschillende BMW-cursussen is PathXL  in e-learningmodules succesvol ingezet. De practica werden nu zonder microscoop en preparaten gegeven, maar op laptops, wat veel organiseren scheelde. Studenten gaven aan nu ook thuis de coupes te bestuderen. Een paar reacties:

  • "I think the e-modules are really helpful in understanding the organ and recognizing structures. Therefore I would like more of these modules"
  • "The computer slides give great overviews of tissue and some zoom-in"