Comparatief vergelijken met Comproved

  • Naam docent: Stephanie Kruiper
  • Faculteit: FSW
  • Tool: Comproved

In de cursus Inleiding Onderwijswetenschappen staat - naast het bestuderen van inhoudelijke onderwijswetenschappelijke thema’s - het leren van academische vaardigheden centraal, zoals het kunnen vinden en kritisch verwerken van wetenschappelijke literatuur. Gedurende deze cursus werken de studenten aan langlopende opdracht: het schrijven van een inleiding van een wetenschappelijk paper. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden rondom het geven, ontvangen en vragen van feedback. De cursus wordt door 7 docenten gegeven aan ongeveer 100 studenten.

Doelen

Docente Stephanie Kruiper heeft comparatief beoordelen als middel ingezet in deze cursus. Daarvoor gebruikte ze de tool Comproved, waarover ze hoorde via een collega-docent. Zij had daarmee een tweeledig doel: het verhogen van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de eindbeoordeling van de langlopende opdracht én feedbackgeletterdheid bij studenten bevorderen. Comparatief beoordelen heeft als uitgangspunt dat beoordeling plaatsvindt op basis van de vergelijking van producten. Veelal wordt het beoordelen van opdrachten door docenten als ingewikkeld ervaren, vooral als de uitkomsten erg verschillend kunnen zijn. Comparatief beoordelen gaat ervan uit dat het makkelijker is om prestaties te vergelijken dan ze los van elkaar te moeten beoordelen en wordt gezien als een valide en betrouwbare methode, vooral voor beoordelen met meerdere docenten. Daarnaast heeft het voordelen voor studenten omdat de methode formatief kan worden ingezet, waarbij studenten veel meer voorbeelden van werken te zien krijgen dan zij anders zouden krijgen. Dit kan ze helpen om een beter beeld te vormen van waar een goede tekst aan moet voldoen, wat hun onzekerheidsgevoelens kan verlagen.

“Zoals met elke tool is het aan het begin even zoeken hoe het werkt. Het programma zelf werkt behoorlijk intuïtief en bij elk onderdeel waar je zelf iets moet instellen is een uitleg te vinden. Als het even niet lukt is de support nooit ver weg” vertelt Stephanie. “We hebben de tool echt als rode draad door het onderwijs gebruikt, de werkgroepopdrachten zijn ook aangepast op wat we met het programma konden. Vooraf hebben we goed nagedacht over w]at we wilden bereiken en hier ons onderwijs actief op (her)ontworpen”.

Resultaat

De tool is dit jaar voor de tweede keer ingezet na een geslaagde test vorig jaar. Toen werd onder andere genoemd dat het zien van alle andere (anonieme) papers en de feedback die daarop was gegeven een grote toegevoegde waarde had. Daarnaast waardeerden studenten het feit dat ze van meer dan één persoon feedback ontvingen. Niet alleen kregen ze door comparatief beoordelen een idee van de verschillen in opdrachten, maar ze konden de voorbeelden en feedback uit hoger geplaatste opdrachten gebruiken voor het verbeteren van hun eigen werk: ‘Ik vond het fijn dat je op deze manier veel feedback kon krijgen en daardoor kon je je langlopende opdracht gericht verbeteren. Ook kreeg je zo een beetje een idee hoe anderen het schrijven hadden aangepakt. Hier kon je zelf ook weer ideeën of verbeterpunten uithalen’. Daar tegenover stond wel dat niet iedere student het geven van feedback serieus had genomen, waardoor niet iedereen van kwalitatief goede feedback was voorzien.

Studenten en docenten ervaren de beoordeling als eerlijker, want de beoordeling is niet meer afhankelijk van één docent. Op basis van de evaluatie lijken stappen te zijn gezet in de feedbackgeletterdheid. Dit is vooral te zien aan het feit dat studenten veel gebruik hebben gemaakt van Comproved om het werk en de feedback van andere studenten te bekijken. Studenten gaven zelf ook aan dit fijn te vinden en de meerwaarde te zien voor het verbeteren van hun eigen werk.

Afsluitend wil Stephanie collega-docenten nog een tip meegeven over de werkwijze: “Streven naar objectiviteit is mooi, maar stiekem weten we allemaal dat we nooit helemaal objectief naar een werk kijken. In plaats van dit als een probleem te zien, kan je dit met Comproved juist omarmen. Gebruik die diversiteit juist voor een betrouwbare beoordeling!”