Co-creatie van een cursus met studenten

  • Naam docent: Aukje Mantel
  • Faculteit: Betawetenschappen
  • Ingezet in onderwijs: Co-creatie

Hoogleraar Aukje Mantel wilde de nieuwe keuzecursus Digitale Farmaceutische Zorgverlening ontwikkelen, die zorgt voor een kennismaking met digitale zorgtechnologie voor masterstudenten van de opleiding Farmacie. Om de cursus zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de kennis van de studenten koos Mantel er voor om deze cursus in nauwe samenwerking met een kleine groep studenten in te richten. Samen met docent Claudia Rijcken werkte ze aan de leerdoelen voor de cursus, en samen met de studenten is vervolgens de verdere inrichting van het vak bepaald. Mantel: “Vanaf dat moment hebben we ingezet op co-creatie en hebben we hulp van Annet van der Riet van Science Educate-it gekregen. Zij heeft de studenten een aantal didactische basisprincipes meegegeven en kennis gedeeld over (digitale) werkvormen.” De studenten konden aangeven welke theorie in welke volgorde volgens hen behandeld moest worden (zij waren immers tot in detail op de hoogte van wat er in het curriculum van de master Farmacie zit), en welke leeractiviteiten volgens hen geschikt waren om de theorie in de cursus te behandelen.

Doelen

Het doel van dit co-creatieproject was om een nieuw masterkeuzevak te ontwikkelen dat optimaal zou aansluiten op de bestaande kennis van masterstudenten Farmacie, en op de apothekerspraktijk (waar studenten kennis mee gemaakt hadden tijdens coschappen).

Resultaten

De cursus is succesvol gerealiseerd en gegeven aan masterstudenten Farmacie. Studenten geven aan inhoudelijk nieuwe dingen geleerd te hebben tijdens het co-creatieproces, en dat zij inzicht hebben gekregen in werkvormen die betere leerprestaties opleveren. Mantel geeft aan dat als je de opzet van een cursus niet dicht wilt timmeren, co-creatie een hele goede optie is. Je moet echt flexibel zijn en daarvoor is een kleine groep studenten heel handig.